Wabe Wieringa

Wabe Wieringa
  • Gemeentesecretaris (1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders)
  • Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

Nevenactiviteiten

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht stichting De Kleine Prins, niet functiegebonden, 12 tot 15 dagen per jaar, betaald