Wabe Wieringa

Gemeentesecretaris Wabe Wieringa
  • Gemeentesecretaris (1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders)
  • Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie

Nevenactiviteit niet functiegebonden

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht stichting De Kleine Prins, 12 tot 15 dagen per jaar, betaald