Bennie Wijnne

Bennie Wijnne

Bennie Wijnne is voor de Staatkundig Gereformeerde Partij wethouder in Barneveld.

Twitter: @BWijnne

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Grondbeleid
  • Plattelandsontwikkeling
  • Regionale samenwerking

Projecten

Meer informatie volgt.

Nevenfuncties

  • Bestuurder/aandeelhouder BENWI Holding BV (beleggings BV), 2 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald
  • Bestuurder/aandeelhouder Briellaerd BV (onroerend goed BV), 2 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald
  • Bestuurder/aandeelhouder BENWI Management BV (advieswerkzaamheden als mediator/ accountant), 8-10 dagdelen per jaar, niet functiegebonden, betaald