Bennie Wijnne

Wethouder Bennie Wijnne

Bennie Wijnne is voor de Staatkundig Gereformeerde Partij wethouder in de gemeente Barneveld.

Volgen

Twitter @BWijnne

Portefeuilles

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Klimaatadaptie, Water (inclusief riolering)
 • Grondbeleid
 • Plattelandsontwikkeling (inclusief luchtkwaliteit, stikstofvraagstuk, Landbouwnetwerk en agrifood-sector en voedsel)
 • Regionale samenwerking Foodvalley

Gebiedsbestuurder

 • Kootwijkerbroek
 • Garderen

Projecten

 • Omgevingswet (in samenwerking met wethouder Oosterwijk)

Kern Barneveld:

 • Woonwijk De Burgt (in samenwerking met wethouder De Heer)
 • Woonwijk Veller (in samenwerking met wethouder De Heer)
 • Woonwijk Bloemendal (in samenwerking met de wethouder Pluimers)
 • Werkterrein Harselaar-Zuid (in samenwerking met wethouder Oosterwijk)
 • Inbreidingslocaties (in samenwerking met wethouder Pluimers)

Voorthuizen-Zuid:

 • Woonwijk Holzenbosch (in samenwerking met wethouder Pluimers)
 • Woonwijk Wikselaarse Eng (in samenwerking met wethouder Pluimers)

Kootwijkerbroek

 • Woonwijk Kootwijkerbroek-Oost (in samenwerking met wethouder De Heer)

Nevenfuncties functiegebonden

 • Lid Regiobestuur Food Valley
 • Lid Dagelijks bestuur Food Valley
 • Lid/Voorzitter Regiegroep Platform Water Vallei en Eem
 • Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost (Kaderrichtlijn Water)

Nevenfuncties niet functiegebonden

 • Bestuurder/aandeelhouder BENWI Holding BV (beleggings BV), 2 dagdelen per jaar, betaald
 • Bestuurder/aandeelhouder Briellaerd BV (onroerend goed BV), 2 dagdelen per jaar, betaald
 • Bestuurder/aandeelhouder BENWI Management BV (advieswerkzaamheden als mediator/ accountant), 8 tot 10 dagdelen per jaar, betaald

Contact

Gesprekken met een wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat:

Een e-mail voor wethouder Bennie Wijnne stuurt u naar secretariaat@barneveld.nl