Hulp van de overheid voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen hebben een bewijs van rechtmatig verblijf nodig. Dit heet een 'verblijfssticker'. Met deze verblijfssticker mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland wonen en werken. De verblijfssticker is voor vluchtelingen uit Oekraïne die geregistreerd zijn bij de gemeente. 

Immigratie- en Naturalisatiedienst reikt verblijfsstickers uit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reikt op een aantal centrale locaties in het Nederland de verblijfsstickers uit. De vluchtelingen moeten hiervoor een afspraak maken via een online afsprakenplanner. De IND plakt de sticker in principe in het paspoort.

Afspraak maken voor ophalen verblijfssticker

Het maken van een afspraak is noodzakelijk. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen via een online planner een afspraak maken voor het ophalen van de verblijfssticker. In deze online planner staan ook de locaties waar zij terecht kunnen voor de sticker.

De online planner vindt u op Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf | IND.

Informatie in Oekraïens en Russisch

Op de website van de IND vindt u informatie over de verblijfssticker in het Oekraïens en Russisch.

Opvang vanuit de gemeente

In de gemeente Barneveld zijn 5 gemeentelijke opvanglocaties:

 1. Groepsaccommodatie Corazon aan de Postweg in De Glind. Ook bekend als het voormalige ‘YMCA-gebouw’. Voor ongeveer 135 Oekraïense vluchtelingen. De opvang is gepland tot in ieder geval 8 maart 2024.
 2. Huize de Parel aan de Hunnenweg in Voorthuizen. Voor ongeveer 65 Oekraïense vluchtelingen. Vanaf oktober 2023 komen daar maximaal 25 plekken bij. De opvang is gepland tot 31 december 2024.
 3. Acht woningen aan Hooihuis en Dwarshuis, in de wijk Holzenbosch in Voorthuizen. Voor zo'n 40 Oekraïense vluchtelingen. De opvang duurt in ieder geval tot 1 januari 2025.
 4. In een kantoorpand aan de Veemweg (industrieterrein Harselaar): 5 appartementen voor ongeveer 30 vluchtelingen. Ze kunnen er tijdelijk wonen. In principe tot uiterlijk 1 oktober 2023.
 5. Vanaf medio oktober 2022 is de vijfde locatie geopend aan de Gasthuisstraat 12a—20 in Barneveld. Opvang voor 30 vluchtelingen die eerst bij gastgezinnen in onze gemeente verbleven. In eerste instantie tot en met maart 2024. Een verlenging is mogelijk, afhankelijk van de situatie in Oekraïne. 

Veiligheidsregio VGGM

De gemeente Barneveld regelt centrale opvang voor vluchtelingen in overleg met de Veiligheidsregio. Dit gaat om noodopvang en opvang voor de langere termijn. De gemeenten in deze regio hebben samen afspraken gemaakt over opvangplekken. De gemeente bepaalt niet zelf welke vluchtelingen op welke plek terechtkomen. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden coördineert dit. Kijk voor meer informatie op Vggm.nl/oekraine

Maatschappelijke partners

De gemeente heeft nauw contact met maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang. Er is een gemeentelijk team om zorg, leerplicht, bijstand, enzovoorts te organiseren.

Onderwijs

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. De gemeente en scholen werken samen om ze passend onderwijs te geven. 

4 – 12 jaar (basisonderwijs)

Kinderen in de basisschoolleeftijd van 5 tot en met 11 jaar kunnen zich aanmelden bij de Nieuwkomersschool de Springplank. Deze nieuwkomersschool is speciaal voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken en schrijven. Open hier het aanmeldingsformulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar: info@nksdespringplank.nl

12 – 18 jaar (voortgezet onderwijs)

Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen zich aanmelden bij de Internationale Schakel Klas (ISK) van het Johannes Fontanus College in Barneveld. De ISK is speciaal voor leerlingen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken, lezen en/of schrijven. 

Voor meer informatie en aanmelden: internationale-schakelklas/

Kinderopvang

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder. Voor vragen over kinderopvang in uw gemeente kunt u contact opnemen met oekraine@barneveld.nl. U kunt uw kind zelf aanmelden bij een opvang naar keuze. Gemeenten hebben geen verplichting om opvang voor kinderen van 0-4 jaar te verzorgen.

Kinderopvangtoeslag

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hiervoor in sommige gevallen een tegemoetkoming (de kinderopvangtoeslag) aanvragen. Omdat de overheid de speciale wet hiervoor nog moet goedkeuren, krijgt u de kinderopvangtoeslag als voorschot. BOinK (de belangenvereniging kinderopvang) heeft een tool (app) gemaakt met uitleg over de kinderopvangtoeslag. Deze app is inmiddels ook in Oekraïens en Russisch beschikbaar: Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u mogelijk via de gemeente gratis peuteropvang krijgen. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij de gemeente Barneveld via oekraine@barneveld.nl

Vanaf 1 juli 2022 krijgen Oekraïense vluchtelingen zorg uit het basispakket vergoed. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. Zij zijn voor medische zorg verzekerd via de ‘Regeling Medische zorg Ontheemden’ (RMO).

Naast de zorg uit het basispakket, wordt ook sommige andere zorg vergoed. Voorbeelden hiervan zijn een vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), een bril of gehoorapparaat. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Voor meer informatie over de RMO en vergoedingen kunt u kijken op Українська | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn.

Medische kosten en werk

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland werken hoeven sinds 1 juli 2022 geen zorgverzekering meer af te sluiten. Mensen die al een zorgverzekering hebben afgesloten, ontvangen hierover een brief van hun verzekeraar.

Tandarts

 • Voor kinderen wordt standaard tandartsenzorg uit het basispakket vergoed. Denk bijvoorbeeld aan halfjaarlijkse controles en vullingen.  
 • Tandartsenpraktijk Nguyen organiseert de tandartsenzorg voor Oekraïners in de gemeente Barneveld. Deze praktijk verwijst door naar een praktijk waar u terecht kunt. Overleg altijd vooraf met de tandarts of en welke kosten er in rekening worden gebracht. Zie: Tandartsenpraktijk Nguyen.

 • Sinds 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken in loondienst. Zij moeten hiervoor wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan niet meer een zogenoemde ‘tewerkstellingsvergunning’ nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV. De vluchteling heeft natuurlijk dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Voorbeelden hiervan zijn recht op pauze, minimaal het minimumloon en een veilige werkplek. Voor meer informatie over werken kijkt u op rijksoverheid.nl

Let op: Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen.

Aanbieden van werk

 • Wilt u sociaal ondernemen? Wilt u mogelijk werk bieden aan vluchtelingen? Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ondersteunt en adviseert bij de werving en selectie van personeel. Neem contact op met onze accountmanager Ricardo van Rooijen via: info@barneveld.nl.

Vrijwilligerswerk

 • Vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen, mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Ze hebben geen werkvergunning nodig. De organisatie waar ze dit willen doen moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV.
 • Het doen van vrijwilligerswerk heeft geen gevolgen voor het leefgeld.
 • Voor 2022 mag de totale vrijwilligersvergoeding (inclusief reis- en onkosten) niet hoger zijn dan € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 2,75 per uur.
 • De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180,- en per jaar mag het niet boven de € 1.800,- uitkomen. Voor meer informatie: Vrijwilligersvergoedingen - NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming

 • Oekraïense vluchtelingen hebben een aparte verblijfsstatus: ze vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
 • Let op: Oekraïners die al langdurig in Nederland zijn gelden andere regels. Zij zijn hier bijvoorbeeld op basis van een studie- of werkvergunning. Maar als hun vergunning verloopt, is het nu nog niet duidelijk of deze automatisch verlengd wordt. Mogelijk moeten zij ook een aanvraag doen voor tijdelijke bescherming. Meer informatie hierover volgt vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de IND.
 • Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden voor Oekraïners om aan het werk te gaan op: AWVN.nl

Regels zelfstandig ondernemen Oekraïners

 • Onder strenge voorwaarden kunnen vluchtelingen uit Oekraine werken als ondernemer. Ook een Oekraïense vluchteling moet zich hiervoor inschrijven bij de KVK. Meer informatie over een inschrijving in het KVK Handelsregister voor Oekraïense vluchtelingen vindt u op Oekraïense vluchteling inschrijven bij KVK.
 • Voor Oekraïners die willen werken als zzp'er moet wél een tewerkstellingsvergunning aangevraagd worden. Meer informatie en een link naar de aanvraag kunt u vinden op Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen (kvk.nl).

Inschrijven bij de gemeente

 • Er is onderwijs en leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Om hier gebruik van te kunnen maken, moeten zij zich bij de gemeente inschrijven. 
 • Een afspraak voor een inschrijving moet binnen 5 dagen na aankomst gemaakt worden.
 • Lees de landelijke regels: Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP.
 • U belt voor een afspraak om u in te schrijven naar de gemeente 14 0342. Zie ook: Inschrijven bij de gemeente.
 • Wanneer een vluchteling vertrekt naar het buitenland, moet hij of zij zich ook laten uitschrijven.
 • Als de vluchteling vertrekt naar een andere gemeente in Nederland,moet hij of zij zich opnieuw inschrijven binnen 5 dagen.

Leefgeld voor vluchtelingen

Vluchtelingen kunnen leefgeld krijgen. Dit moeten zij aanvragen. Zie: Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Inburgeren

Het is nog niet bekend of Oekraïens de vluchtelingen verplicht moeten inburgeren. Het wachten is op meer informatie van de Rijksoverheid over de rechten en plichten van Oekraïense vluchtelingen.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen soms toeslagen aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag. 

Zie: Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen toeslagen aanvragen (belastingdienst.nl)

Kinderbijslag

Oekraïners die niet werken hebben geen recht op kinderbijslag. Oekraïners die in Nederland werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag aanvragen via SVB | Hoe vraagt u kinderbijslag aan | Kinderbijslag | SVB

Vervoer voor vluchtelingen, bijvoorbeeld naar school, is een eigen verantwoordelijkheid. Vangt u zelf vluchtelingen op? Dan kunt u mogelijk meedenken over een oplossing. Misschien is er in uw netwerk iemand die af en toe eens kan rijden? Of wellicht heeft iemand in de buurt een fiets te leen?

Ook zijn er in de gemeente ideeën gestart waarbij fietsen worden aangeboden. Welzijn Barneveld biedt ook praktische ondersteuning. Zij brengen vrijwilligers en gastgezinnen die hulp nodig hebben met elkaar in contact. Mochten er echt problemen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met oekraine@barneveld.nl

WA-verzekering

Oekraïense vluchtelingen zijn  verzekerd voor schade die zij per ongeluk veroorzaken. Het kan gaan om schade aan spullen of aan personen.  De verzekering is een WA-verzekering: Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering. Het is landelijk is geregeld dat Oekraïense vluchtelingen die in een gemeentelijke opvanglocatie wonen, gebruik kunnen maken van de gemeentelijke WA-verzekering.

Vangt u als inwoner van Barneveld een vluchteling op in uw huis, dan geldt eerst uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor uw gast(en). Mocht de dekking onvoldoende zijn, dan kan er van de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering gebruik gemaakt worden.

Heeft een Oekraïense vluchteling schade veroorzaakt? Wil hij/zij gebruikmaken van de aansprakelijkheidsverzekering, laat het ons dan weten via oekraine@barneveld.nl.