Omgevingswet

De Omgevingswet bevat de regels en wetten over uw leefomgeving. Denk aan wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De gemeente bereidt de invoering van de wet voor.