Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De werkwijze en procedures van alle gemeenten in Nederland zijn aangepast. Op deze pagina staan belangrijke veranderingen.

Omgevingsvergunningen vraagt u aan via het nieuwe Omgevingsloket. U kunt daar ook controleren of u een vergunning nodig heeft voor uw plan. Gebruik daarvoor de vergunningscheck.

Aanvragen of meldingen die u voor 1 januari 2024 heeft ingediend, kunt u inzien en aanvullen via het oude Omgevingsloket.

Regels op de Kaart is een onderdeel van het nieuwe Omgevingsloket. Hier vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving, zoals de geldende regels. Regels op de Kaart vervangt Ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 1 januari 2024 werkt de gemeente Barneveld met een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan bestaat uit de verzameling van de verschillende bestemmingsplannen, lokale verordeningen en regels over bouwen en milieu. U vindt deze informatie via Regels op de Kaart.

De komende jaren brengt de gemeente alle informatie bijeen in een definitief omgevingsplan.

Nieuwe plannen heten geen bestemmingsplannen meer. Ze worden direct gekoppeld aan het omgevingsplan. Nieuwe plannen worden daarom gezien als veranderingen of afwijkingen van het omgevingsplan.

U bent ervoor verantwoordelijk dat buren en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken worden bij uw plan. Zo krijgt uw plan steun in de buurt en sluit het beter aan bij de omgeving. Voor sommige plannen geldt de zogenaamde participatieplicht. Dan is het verplicht belanghebbenden te betrekken en een participatieverslag toe te voegen bij een aanvraag voor een vergunning. Tips en voorbeelden staan op de pagina Participatie.

  • Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunning gekregen? Deze blijft gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
  • Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunning aangevraagd? De Omgevingswet geldt dan niet. Uw aanvraag wordt beoordeeld en behandeld volgens het oude recht.
  • Is uw conceptaanvraag in 2023 goedgekeurd, maar dient u na 1 januari 2024 uw definitieve aanvraag in? Dan geldt voor deze aanvraag de Omgevingswet.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Ga dan naar de kennisbank van Omgevingsdienst de Vallei (Oddv) of naar het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).