Wat de gemeenteraad doet

 • De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.
 • De raad neemt besluiten over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente.
 • Het college van B&W voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
 • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek.

De gemeenteraad neemt bijvoorbeeld beslissingen over: 

 • Woningbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Afval
 • Zorg en jeugd-zorg
 • Sport, cultuur en recreatie
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Gemeentelijke belastingen

Belangrijke vragen kunnen zijn:

 • Kunnen winkels op zondag open of niet?
 • Waar kan worden gebouwd en waar niet?
 • Willen we windmolens of niet?
 • Hoeveel belasting betaalt u aan de gemeente?

 • Inwoners uit de gemeente kunnen zich vanaf 18 jaar kandidaat stellen.
 • Kandidaten zijn meestal lid van een landelijke of lokale partij.
 • Het aantal raadsleden in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. In 2022 zijn er in Barneveld 33 raadsleden.
 • Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid ook nog een andere baan. Voor het werk in de gemeenteraad krijgen ze een vergoeding. 

 • De leden van de raad vertegenwoordigen de inwoners.
 • Raadsleden gaan vaak in gesprek met organisaties en inwoners over wat er speelt in de gemeente.
 • U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een raadslid over uw vraag of idee. Zie ook: invloed op de gemeenteraad.

 • De vergaderingen
  • Bijna iedere maand zijn er 4 vergaderingen.
  • Deze 4 vergaderingen zijn te verdelen in 3 verschillende commissievergaderingen en 1 gemeenteraadsvergadering.
  • De vergaderingen kunt u bijwonen en ook online volgen.
  • Meer praktische informatie kunt u vinden op de pagina vergaderingen raad en commissies.
 • De gemeenteraadsvergadering
  • De gemeenteraad vergadert ongeveer 1 keer per maand.
  • Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt besloten over de voorstellen van de gemeente. Via de commissievergadering hebben raadsleden al vooraf informatie verzameld over het onderwerp.
 • De commissievergaderingen
  • De commissievergaderingen zijn van de commissies: Bestuur, Samenleving en Grondgebied.
  • Iedere commissie vergadert ongeveer 1 keer per maand.
  • De commissievergaderingen zijn bedoeld om raadsleden informatie over een onderwerp te laten verzamelen.
  • In de commissievergadering is na aanmelding inspraak van de inwoner mogelijk. De commissievergadering wordt daarom ook wel Het Gesprek genoemd.
  • Twee weken later wordt dan in de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp besloten.
  • Deelnemen aan een commissievergadering kan. Meld u daarvoor aan bij de secretaris. Meer informatie vindt u op de pagina Vergaderingen raad en commissies onder Deelnemen aan commissievergadering.
 • Meer weten over het werk van raadsleden

De Lange Termijn Agenda (LTA) is een programma waarmee u alle onderwerpen van de meerjarenraadsagenda, moties en toezeggingen kunt inzien. Dit geeft een overzicht van alle onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde moeten komen. Ga naar de Lange Termijn Agenda. 

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Zie: Schriftelijke vragen.

Gemeenteraad in 1925 met burgemeester Baron van Nagell

De gemeente Barneveld kent een lange geschiedenis. Vóór 1795 werd onze regio bestuurd door de ambtsjonkers, heren uit adellijke Gelderse families. 

In de hal van het gemeentehuis hangt een zogenoemde bladermuur. Hier kunt u de geschiedenis van de gemeenteraad en het College van B &W bekijken. De informatie van de bladermuur is ook te vinden op de website van het gemeentearchief, op de pagina Geschiedenis van de gemeenteraad.

Geschiedenis van de gemeenteraad