Gemeenteraad

Vergaderingen commissies

Vergadering raad

Het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Coalitieakkoord 2022-2026

Lange Termijn Agenda

De Lange Termijn Agenda (LTA) geeft inzicht in de onderwerpen die door de gemeenteraad zijn besproken en/of besproken gaan worden.

Naar Lange Termijn Agenda
Leden van de Rekenkamer

Rekenkamer Vallei en Veluwerand

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak en onderzoekt de prestaties van de gemeente

Naar rekenkamer