Gemeenteraad

Het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie

Coalitieakkoord 2022-2026

Vergaderingen

De raad en de raadscommissies vergaderen regelmatig. Bekijk de kalender voor de eerstvolgende vergadering. Vergaderstukken en video-opnamen van eerdere vergaderingen vindt u ook in de kalender.

Naar kalender raadsvergaderingen

Contact met de raad

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergaderingen? Neem dan contact op met de griffier of de raadsondersteuners.

Neem contact op