Rekenkamer Vallei en Veluwerand

De rekenkamer onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is. De rekenkamer is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig (los van de gemeenteraad) besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamer inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad, maar ook burgers kunnen onderwerpen indienen.

De rekenkamer is werkzaam in: Barneveld, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Meer weten over het werk van ene rekenkamer of rekenkamercommissie? Bekijk de korte animatie over het werk van rekenkamers.

Meer informatie, publicaties, nieuwsbrieven en contactgegevens vindt u op de website van de rekenkamer.

Website Rekenkamer Vallei en Veluwerand