Commissievergadering 22 juni over azc

De gemeenteraad heeft in 2022 ingestemd met de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld. De gemeente wil 300 asielzoekers voor tenminste 5 jaar opvangen. Daarmee draagt de gemeente bij aan het oplossen van het grote tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland. Tijdens de commissievergadering op 22 juni is over het azc besproken.

De gemeente vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen en regie te houden over de opvang in Barneveld. Wat past bij onze gemeente en hoe kunnen we eventuele problemen oplossen? Ondanks landelijk slechte berichtingeving over opvangplekken, gaat het op heel veel plekken goed. Zeker op plekken waar de opvang voor langere periode is geregeld. De gemeente is nu van plan om huisvesting voor 10 jaar in te richten aan de Nijkerkerweg 132.

Tijdens de commissievergadering op 22 juni heeft de gemeenteraad de locatie voor het azc besproken. Bij de vergadering namen 5 insprekers deel aan het gesprek. De insprekers en de raadsleden stelden veel vragen over onder andere veiligheid, de toekomstige ontwikkeling van de wijk Bloemendal, het aantal bewoners van het azc en de samenstelling van de groep bewoners.

In de gemeenteraad van 5 juli neemt de raad het besluit over de locatiekeuze. Bij de huidige planning is het azc begin 2025 klaar.