Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden in de hele Europese Unie. In Nederland is op die dag de Wet bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen. De gemeente Barneveld heeft de bescherming van de privacy van de Barneveldse inwoners en het verwerken van de (persoons)gegevens van deze inwoners met de komst van de AVG opnieuw beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Zo is er in 2018 een Privacybeleid opgesteld en zijn inwoners via www.barneveld.nl en door middel van informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de AVG, hun rechten en hoe de gemeente Barneveld de bescherming van de verwerking van de (persoons) gegevens waarborgt. Daarnaast is er hard gewerkt aan het opstellen van een register van verwerkingen en zijn nieuwe of geactualiseerde verwerkersovereenkomsten afgesloten met vele verwerkers. Ook zijn er intern veel adviezen gegeven en workshops gehouden over privacy en informatieveiligheid, omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij is niet alleen aandacht besteed aan de grondslag en doelbinding die aanwezig moet zijn voordat gegevens verwerkt mogen worden, welke gegevens verwerkt mogen worden en hoe lang deze bewaard mogen worden, maar ook is het belang onderstreept van een zorgvuldige verwerking en deling van gegevens door bijvoorbeeld gebruik te maken van beveiligd e-mailen.

Overigens moet 25 mei 2018 niet gezien worden als een einddatum, waarop alles op het gebied van privacy echt ‘klaar’ is. Dit is immers een vakgebied dat continue in beweging is en steeds onder de aandacht zal blijven. Verwerkersovereenkomsten, het register en de verschillende overzichten zijn altijd aan veranderingen onderhevig. Er wordt continue aandacht besteed aan privacy van burgers, bedrijven en medewerkers, waarbij een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens en de bescherming daarvan steeds gewaarborgd moeten zijn.

Als u het Jaarverslag Gegevensbescherming 2018 wilt inzien, e-mail dan uw naam en adresgegevens naar privacy@barneveld.nl. Wij e-mailen u dan het jaarverslag.