Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

  • Dit is een budget om zelf uw ondersteuning in te kopen.
  • U maakt een afspraak met een gespreksvoerder via T 14 0342.
  • Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een pgb.
  • Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een pgb-plan indient.
  • Een pgb wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • De eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het pgb worden betaald.
  • In de folder Persoonsgebonden budget staat uitgebreide informatie. U kunt deze gratis aanvragen.
Folder PGB aanvragen