Persoonsgebonden budget (pgb)

 • Een pgb is een budget om zelf verzorging of hulp thuis in te kopen. 
 • Voor een pgb is een gesprek nodig met de gemeente. 
 • Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een pgb.
 • Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een pgb-plan indient.
 • Een pgb wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • De eigen bijdrage Wmo aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het pgb worden betaald.
 • Voor een gesprek met de gemeente voor ondersteuning belt u 's morgens tussen 09.00 en 13.00 uur met 14 0342.

Uw pgb-aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als u een pgb-plan heeft ingediend. In dit plan moet u de volgende vragen beantwoorden en toelichten:

 1. Bent u in staat om zelf uw pgb te beheren?
  U moet zelf het contract met uw zorgverlener(s) afsluiten en onderhouden. Ook moet u de administratie van het pgb bijhouden. U mag het beheer van uw pgb uitbesteden. Deze persoon of instantie mag hiervoor niet worden betaald uit uw pgb en het mag niet uw zorgverlener zijn.
 2. Is de gekozen ondersteuning veilig, doeltreffend en past deze bij uw situatie?
  U geeft aan hoeveel ondersteuning u inkoopt en hoe vaak de hulpverlener langskomt. U geeft ook aan welke doelen uw pgb wordt besteed. Daarnaast is het belangrijk dat u goede hulp krijgt. Heeft uw hulpverlener een keurmerk? Of heeft de hulpverlener de juiste opleiding?
 3. U licht uw motivatie toe
  Bij ondersteuning uit de Wmo motiveert u waarom u voor een pgb kiest. Bij Jeugdhulp motiveert u waarom u geen gebruik kunt maken van de ondersteuning van een aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
 4. Als een bekende u gaat helpen
  Slechts bij hoge uitzondering kunt u het pgb besteden aan iemand die u kent, zoals een partner of familielid. U moet dan aantonen dat de kwaliteit van de ondersteuning passender is dan die van een organisatie.

De gemeente maakt onderscheid in:

 • een pgb voor professionele ondersteuning (zorgverlener) en
 • een pgb voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren).

Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.