Persoonsgebonden budget (pgb)

  • Een pgb is een budget om zelf verzorging of hulp thuis in te kopen. 
  • Voor een pgb is een gesprek nodig met de gemeente. 
  • Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om dit zelf in te kopen met een pgb.
  • Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een pgb-plan indient.
  • Een pgb wordt uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • De eigen bijdrage Wmo aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag niet uit het pgb worden betaald.
  • Voor een gesprek met de gemeente voor ondersteuning belt u met T 14 0342.