Jeugdhulp aanvragen

De gespreksvoerder jeugd maakt samen met u een plan voor de hulpvraag. Een van de mogelijkheden is dat u wordt doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. Daarvoor maakt de gespreksvoerder dan een beschikking (besluit).

Voorbeelden van deze specialistische hulp:

  • behandeling binnen de GGZ
  • dagbesteding
  • logeeropvang

Cliƫntondersteuning

Als u het fijn vindt, kunt u een bekende vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Dat kan een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. Met hem of haar kunt u ook van te voren bespreken wat u precies in het gesprek wilt zeggen of vragen. Als u zelf niemand hiervoor heeft, dan kunt u gebruik maken van cliĆ«ntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis.

Gemeente Barneveld werkt met de Verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin onze gesprekvoerders kunnen registreren. Als een jeugdige (0-23 jaar) wordt geregistreerd, gebeurt er nog niets. Wanneer een andere instantie zijn betrokkenheid bij dezelfde jeugdige registreert, stuurt het systeem een signaal naar beide instanties. Met toestemming van de geregistreerde kunnen de instanties contact met elkaar opnemen. Hierdoor kunnen de instanties in een vroeg stadium gaan samenwerken.

Toestemming voor Verwijsindex

Wanneer wij iemand in de Verwijsindex registreren, informeren wij deze persoon en/of de ouder(s)/verzorger(s) hierover. Wanneer wij een signaal van de Verwijsindex krijgen, vragen wij toestemming of wij contact mogen opnemen met de andere (hulp)instantie.

De Verwijsindex voldoet aan alle veiligheidseisen voor privacy. Het is geen zoeksysteem, maar een koppelsysteem tussen (hulpverlenende) instanties. We kunnen dus niet op naam zoeken of gegevens inzien van iemand. Alleen de contactgegevens van de andere instantie wordt zichtbaar.