Hulp bij zelfstandig wonen

 • U heeft ondersteuning of een hulpmiddel nodig om zelfstandig te blijven wonen. Denk aan een traplift of aan iemand die u helpt bij het zelfstandig wonen.
 • U meldt zich voor deze ondersteuning bij de gemeente. Maak hiervoor een belafspraak.
 • Wij bellen u dan op een moment dat het u uitkomt en bespreken uw vraag in het kort.
 • Daarna komt een gespreksvoerder bij u thuis om uw situatie te bespreken. Dit noemen wij Het Gesprek.
 • Als u verhuist in/naar de gemeente Barneveld dan gelden er regels als uw toekomstige woning aanpassingen nodig heeft. 
Maak belafspraak

In Het gesprek bespreken we wat goed gaat en wat u wilt bereiken. We praten over de problemen die u ervaart, wat mogelijke oplossingen zijn en wat u zelf heeft geprobeerd. Het resultaat is een passende oplossing voor uw probleem. Welke oplossing dat is, verschilt per persoon. Mogelijk is er sprake van een combinatie van oplossingen. Het is ook mogelijk dat de gemeente u doorverwijst naar een andere organisatie. Als blijkt dat een voorziening van de gemeente een passende oplossing is, kunt u na Het gesprek een aanvraag doen. De gespreksvoerder vertelt hoe dit moet.

Cliëntondersteuning

Als u het fijn vindt, kunt u een bekende vragen om bij Het gesprek aanwezig te zijn. Dat kan een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. Met hem of haar kunt u ook van te voren bespreken wat u precies in het gesprek wilt zeggen of vragen. Als u zelf niemand hiervoor heeft, dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis.

Zelf een plan maken

Misschien heeft u zelf al ideeën over wat u nodig heeft en hoe dit bereikt kan worden. U mag hiervoor een persoonlijk plan maken. In dit plan geeft u aan welke ondersteuning u nodig heeft, bij welke activiteiten. Ook geeft u aan wat u met de ondersteuning wilt bereiken.

Als u een persoonlijk plan indient, moet dat binnen 7 dagen nadat we een datum hebben geprikt voor Het gesprek. U kunt uw plan opsturen, langsbrengen of mailen  naar meldingsbalie@barneveld.nl.

Het is belangrijk dat u in het persoonlijk plan de volgende vragen beantwoordt:

 • Op welk gebied ervaart u problemen?
 • Wat kunt u zelf doen om uw situatie te verbeteren?
 • Wat kunnen een eventuele mantelzorger of mensen uit uw omgeving doen om uw situatie te verbeteren?
 • Als u een mantelzorger heeft: heeft uw mantelzorger ondersteuning nodig en zo ja, waarin?
 • Van welke algemene voorziening of hulp van een maatschappelijke organisatie kunt u gebruiken om uw situatie te verbeteren? Algemene voorzieningen zijn diensten waar iedereen gebruik van kan maken zonder dat er een aanvraag Wmo voor nodig is. Bijvoorbeeld een maaltijdservice aan huis.
 • Op welke manier kan de gemeente u helpen?
 • Wat zou u willen bereiken met de hulp die u vraagt?
 • In welke vorm zou u het liefst uw ondersteuning willen ontvangen (zorg in natura of via een persoonsgebonden budget)?

Wilt u als hulpverlener in overleg met de gemeente over mogelijke ondersteuning voor een van uw cliënten? Maak dan een belafspraak. Een medewerker van de meldingsbalie belt u dan op een moment dat het u uitkomt.

Als u verhuist in/naar de gemeente Barneveld dan gelden er regels als uw toekomstige woning aanpassingen nodig heeft. Wilt u een vergoeding van de gemeente voor deze aanpassingen?  U bent dan verplicht vooraf toestemming te vragen om naar deze woning te verhuizen. Medewerkers van de gemeente kijken dan samen met u, of deze woning de meest geschikte woning is. Het college van B&W kan na een positieve beoordeling toestemming geven. 

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor hulp bij zelfstandig wonen, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Wmo.