Hulp bij zelfstandig wonen aanvragen

  • U heeft ondersteuning of een hulpmiddel nodig om zelfstandig te blijven wonen. Dit kan een woningaanpassing zijn, maar ook iemand die coacht of ondersteunt in uw huishouden.
  • Maak een afspraak met een gespreksvoerder via T 14 0342.
  • Er komt een gespreksvoerder bij u thuis om uw situatie te bespreken. Dit bezoek heet Het gesprek.
  • Deze gespreksvoerder denkt mee over uw situatie en adviseert over oplossingen. Ook de hoogte van uw eigen bijdrage wordt besproken.