Huishoudelijke ondersteuning

 • U heeft langdurige lichamelijke problemen waardoor u niet meer alle huishoudelijke taken kunt uitvoeren.
 • U zoekt eerst een oplossing in uw eigen omgeving.
 • Lukt dat niet? Voldoet u aan de voorwaarden voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de gemeente?
 • U kunt dan een aanvraag huishoudelijke ondersteuning doen bij 1 van de 7 aanbieders met wie de gemeente een contract heeft.

 • U kijkt eerst naar wat u zelf nog kunt doen.
 • Heeft u volwassen huisgenoten? De gemeente verwacht dat volwassen huisgenoten het huishoudelijke werk doen.
 • Heeft u geen huisgenoten? Kan een ander dan wat voor u doen? Zoek in uw eigen netwerk: kinderen, familie of buren.
 • Kunt u een particuliere hulp inhuren? Als u het zo kunt oplossen, krijgt u geen hulp via de gemeente.

Als u het niet zo op kunt lossen, en u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u huishoudelijke hulp als ‘algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning’.

Huishoudelijke hulp via de gemeente is een 'algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning'. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • In uw huis wonen geen volwassenen die de huishoudelijke taken kunnen uitvoeren.
 • U heeft buiten uw huishouden gezocht naar oplossingen.
 • U heeft geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft ook geen volwassen huisgenoot met een indicatie Wlz.
 • U kunt degene die u komt helpen aangeven welke huishoudelijke taken er uitgevoerd moeten worden.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Barneveld.

De door u gekozen aanbieder van thuishulp gaat met u in gesprek over uw aanvraag. De aanbieder beoordeelt uw situatie. Na het gesprek bepaalt de aanbieder of u hulp krijgt en hoe dat eruit ziet. 

Eigen bijdrage

Voor huishouding ondersteuning via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage Wmo. U maakt een proefberekening van uw maximale eigen bijdrage op www.hetcak.nl.

De gemeente Barneveld heeft contracten met een aantal aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Voor een aanvraag neemt u contact op met een aanbieder die bij u past. U geeft hierbij aan dat u gebruik wilt maken van de algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning.

De aanbieders hebben onderstaande informatie geschreven om u duidelijk te maken waar zij voor staan.

BiOns

BiOns werkt met kleine zelfstandige teams, waardoor u altijd dezelfde vertrouwde, betrokken medewerkers krijgt. Wij kijken samen met u naar uw wensen en onze mogelijkheden. U krijgt de ondersteuning op de wijze zoals u dat wenst. BiOns is duidelijk en open in alles wat we doen! Zo krijgt u direct die warme zorg die bij u past.

(088) 088 15 40
Planninghvzbions@thuisgenoten.nl

Buurtdiensten

Buurtdiensten is een thuiszorgorganisatie die kleinschalig werkt. Onze mensen hebben een klein werkgebied en zijn dus altijd in de buurt. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Zie ons als uw persoonlijk begeleider, als de 'oude' gezinsverzorgster die zorgt met hoofd, hand en hart.

Team Barneveld:
06-20 47 93 47
barneveld@buurtdiensten.nl

Team Voorthuizen:
06-13 36 82 15
voorthuizen@buurtdiensten.nl

HdS Zorg

HdS Zorg is een christelijke organisatie, waar deskundige medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit en het realiseren van een schone woon-leefomgeving. HdS is al ruim 60 jaar in de Barneveldse samenleving verankerd en voortgekomen uit een initiatief van een aantal kerkelijke gemeenten, waarmee nog altijd een hechte band bestaat. Ons werk doen wij vanuit de christelijke identiteit.

(0342) 405 600 (8.00 -17.00 uur)
huishouding@hdszorg.nl

Opella

Mensen willen hun eigen leven leiden. Zorgdienstverlener Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens. Wij begeleiden ouderen en chronisch zieken die zelfstandig wonen om optimaal en doelmatig gebruik te maken van zorg en ondersteuning. Het gaat erom dat u zich gezien, gehoord en ondersteund voelt. De informele en professionele hulpverleners werken samen om dat voor u te bereiken.

(0318) 75 22 22
Servicepunt@opella.nl

RST Zorgverleners

RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte thuiszorg, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. We zijn er voor iedereen die een beroep wil doen op onze zorg. Met een huishoudelijke hulp van RST haalt u een professionele, maar vertrouwde hulp in huis, die u ondersteunt bij uw noodzakelijke huishoudklussen. We houden van ons werk en doen dat met aandacht voor u.

(0342) 422 324
Contact via www.rstzorg.nl/contact

Tzorg

Met thuisondersteuning helpen wij u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
We verrichten huishoudelijke taken en bieden begeleiding. Wij hebben geen wachtlijsten, u krijgt meteen de zorg waar u behoefte aan heeft. Onze thuishulp komt langs op de dag en tijd die u het beste uitkomt. U krijgt een eigen thuishulp toegewezen, dat is wel zo vertrouwd.

088-0025503
regioheuvelrug@tzorg.nl

Zilverzorg

Als u uw (volledige) huishouden niet meer zelf kunt doen, dan kunnen wij dit voor u uit handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van het huis of aan de was ophangen. Samen met u kijken wij naar een vaste medewerk(st)er. Ook bepalen we in overleg met u de werkzaamheden.

Om uw wensen beter in kaart te brengen voeren we altijd een intakegesprek. Hierin bespreken wij hoe u deze dienst wilt ontvangen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de medewerk(st)er.

085-4890589
Contact - Zilverzorg

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor huishoudelijke hulp, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Wmo.