Huishoudelijke ondersteuning

  • U woont in de gemeente Barneveld.
  • U heeft langdurige lichamelijke problemen waardoor u het huishouden niet meer kunt doen.
  • U heeft geen volwassen huisgenoten die het huishouden kunnen doen.
  • U heeft geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft ook geen volwassen huisgenoot met een indicatie Wlz.
  • U kunt uitleggen waarbij u ondersteuning nodig heeft in het huishouden.
  • U vraagt de huishoudelijke ondersteuning aan bij 1 van de 6 thuishulporganisaties.
  • Voor huishoudelijke ondersteuning via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage.
Kiezen thuishulporganisatie

De gemeente gaat ervan uit dat u als eerste zelf verantwoordelijk bent voor een oplossing. Woont u zelfstandig en kunt u de huishoudelijke taken niet meer uitvoeren? Dan verwacht de gemeente dat u volwassen huisgenoten dit doen. Heeft u die niet, of kunnen zij ook niet helpen? Dan kunnen misschien mensen uit uw omgeving helpen. Als dat niet kan, kunt u misschien particuliere hulp inhuren. Is dat geen oplossing? Als u alle voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp. Dat heet officieel ‘de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning’.

Na deze aanvraag voert de thuiszorgorganisatie een gesprek bij u thuis. Uit het gesprek moet blijken of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning. U betaalt voor huishoudelijke ondersteuning via de gemeente een eigen bijdrage.

Voor hulp in de huishouding via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage Wmo. Maak een proefberekening van uw maximale eigen bijdrage op www.hetcak.nl.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor huishoudelijke hulp, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Wmo.