Niet tevreden over het gesprek Wmo of Participatiewet

  • U vond het contact met uw gespreksvoerder niet prettig of bent ontevreden over het resultaat.
  • Geef uw onvrede aan bij uw gespreksvoerder.
  • Als u er niet samen uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • Deze vertrouwenspersoon zoekt mee naar een passende oplossing. 

Marcel Naus (MEE Veluwe) is de onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet. Contactgegevens:

m.naus@meeveluwe.nl 
06 – 20139984 (maandag tot en met vrijdagochtend)

Als u na bemiddeling van de vertrouwenspersoon nog steeds ontevreden bent over het contact met de gemeentelijke gespreksvoerder, kunt u een klacht indienen.

  • Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.
  • Doe dit binnen 6 weken na verzending van het besluit. 
  • Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.