Melden dat iets kapot of vies is

 • Als er iets vies of kapot is in uw omgeving doet u een melding openbare ruimte.
 • Een melding doet u bijvoorbeeld bij een kapotte straatverlichting of losse stoeptegels.
 • Ook bij overlast van bijvoorbeeld hondenpoep, jeugd of verkeer kunt u een melding doen.
 • De gemeente gaat met uw melding aan de slag.
 • Als u dat wilt, laten wij u weten wat wij met uw melding gedaan hebben.
Doe een Melding

De eikenprocessierups kan voor vervelende gezondheidsklachten zorgen. Ziet u eikenprocessierupsen? Doe hierboven een Melding openbare ruimte en kies categorie Dieren/ongedierte, subcategorie Eikenprocessierups.

Eikenprocessierupsen die voorkomen op bomen in particulier eigendom, worden niet door de gemeente verwijderd. De eigenaar van deze bomen moet zelf bepalen of hij de eikenprocessierups wel of niet wil laten bestrijden. Wij adviseren altijd de eikenprocessierups te laten bestrijden door een deskundig bedrijf. Dit  voor de bescherming van de volksgezondheid.

Doe altijd een melding

We vragen inwoners die de eikenprocessierups aantreffen altijd melding te doen, ook als dat op particuliere grond is. Zo krijgen we een goed beeld van verspreiding van deze rupsen in de gemeente. De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte.

Meer informatie

De eikenprocessierups kan voor vervelende gezondheidsklachten zorgen. De rups heeft zogeheten brandharen, die in de maanden mei, juni, juli en augustus voor gezondheidsklachten kunnen zorgen, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Meer informatie over de eikenprocessierups kunt u vinden op de website van het RIVM.

Eikenprocessierups.

Foto: Leon van de Heuvel (RIVM).

De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende exotische plant. Ze veroorzaakt schade aan kabels en leidingen, wegen, funderingen en gebouwen. Ziet u Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? Doe een Melding openbare ruimte. Kies bij het invullen voor de hoofdcategorie 'Groen' en  subcategorie 'Japanse duizendknoop'.

Heeft u Japanse duizendknoop bij u eigen huis of op eigen terrein? Knip de plant dan af tot de grond en doe hem bij het restafval.

De reuzenberenklauw kan veel overlast geven. Bijvoorbeeld brandwonden of irritaties. 

Ziet u reuzenberenklauw in de openbare ruimte? Doe een Melding openbare ruimte. Kies bij het invullen voor de categorie 'Groen' en  subcategorie 'Reuzenberenklauw'.

Waterdieren (dood of gewond)

 • Zoals een eend, vis of reiger.
 • In het water: melden bij het Waterschap Eem & Vallei via (055) 527 2272 of via meldpuntwater.nl
 • Anders melden bij Dierenambulance Putten-Barneveld: 24 uur per dag bereikbaar via 06 - 204 010 60.

Groot wild en dode dassen (beschermd)

 • Groot wild zoals herten en reeën en dode dassen omdat deze beschermd zijn.
 • Melden bij de politiemeldkamer via 0900 - 8844.

Gezelschapsdieren (dood of gewond) en overige dieren (dood of gewond)

Dode dieren die u bedrijfsmatig houdt (zoals (pluim)vee)

 • Problemen met het riool hebben altijd spoed.
 • Afhankelijk waar u woont kunt u de volgende telefoonnummers bellen:
  • Woont u binnen de bebouwde kom? Bel dan: (0342) 495 512.
  • Woont u in het buitengebied? Bel dan: (0342) 420 159 en spreek uw naam, adres en telefoonnummer op het bandje in. Er wordt dan met u contact opgenomen.

We beseffen vaak niet dat een heerlijk knappend houtvuur kan leiden tot overlast. Het gaat dan vaak om de geur en om roetneerslag. Mensen in de omgeving kunnen die gevolgen als hinderlijk ervaren. De rook die vrijkomt bij houtstook kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld aan de ogen en longen. Zeker voor longpatiënten is een houtvuurtje schadelijk en kan directe ademnood veroorzaken.

Wat zijn de regels?

Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat algemeen aanvaarde meetmethoden ontbreken, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u doen als u last hebt van houtstook in uw omgeving?

Ga altijd eerst in gesprek met degene die het houtvuurtje stookt. Meestal is men zich totaal niet bewust van het veroorzaken van overlast. Zo’n gesprek kan zo maar voldoende zijn om te overlast te beëindigen. Eventueel kunt u uw buren wijzen op de stooktips van de Rijksoverheid.

Wat kunt u verwachten van de gemeente?

Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere richtlijnen en meetmethoden is overlast namelijk vrijwel niet aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, kunnen wij ook niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast.

Meldingen over geluidsoverlast door bedrijven en geur- of milieuoverlast worden geregistreerd door de provincie. Geef uw melding digitaal door via Meldpunt Samen of bel met (026) 359 99 99.

Hoe wij met uw gegevens omgaan als u een melding doet, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en melding openbare ruimte.