Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Inschrijven bij de gemeente

 • Bent u een Oekraïense vluchteling en woont u tijdelijk in Barneveld? U moet zich bij de gemeente inschrijven. Dit is nodig om bijvoorbeeld leefgeld en onderwijs te krijgen.
 • Een afspraak voor een inschrijving moet u binnen 5 dagen na aankomst maken.
 • U belt voor een afspraak om u in te schrijven 14 0342. Zie ook: Inschrijven bij de gemeente.
 • Wanneer u vertrekt naar het buitenland, moet u zich ook laten uitschrijven.
 • Als u vertrekt naar een andere gemeente in Nederland, moet u zich opnieuw inschrijven binnen 5 dagen.

Leefgeld 

U kunt als vluchteling leefgeld krijgen. U moet dit aanvragen. Zie: Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Bankrekening

U kunt bij bijna elke bank in Nederland een betaalrekening openen. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig. Op de websites van de banken vindt u meer informatie.

Inburgeren

Het is nog niet bekend of Oekraïense vluchtelingen moeten inburgeren. 

Oekraïense vluchtelingen hebben een bewijs van rechtmatig verblijf nodig. Dit heet een 'verblijfssticker'. Met deze verblijfssticker mag u als vluchteling uit Oekraïne in Nederland wonen en werken. U moet ingeschreven staan bij de gemeente om de sticker te krijgen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst reikt verblijfsstickers uit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reikt op een aantal centrale locaties in het Nederland de verblijfsstickers uit. U moet hiervoor een afspraak maken via een online afsprakenplanner. In deze online planner staan ook de adressen waar u terecht kunt voor de sticker. De IND plakt de sticker in principe in het paspoort.

De online planner vindt u op Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf | IND.

Informatie in Oekraïens en Russisch

U vindt de informatie over de verblijfssticker in het Oekraïens en Russisch op de website van de IND.

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. De gemeente en scholen werken samen om ze passend onderwijs te geven. 

 • 12 - 18 jaar (voortgezet onderwijs)
  • Het voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar uit Oekraïne wordt gegeven in de Internationale Schakelklas van het Johannes Fontanus College. De Internationale Schakelklas zit in het gebouw aan de Burgemeester Kuntzelaan 25. Hier volgen de kinderen dagelijks les volgens een rooster.  
  • Informatie over de Internationale Schakelklas.
 • 4 -12 jaar (basisonderwijs):

Kinderopvang

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder. Voor vragen over kinderopvang in uw gemeente kunt u contact opnemen met oekraine@barneveld.nl. U kunt uw kind zelf aanmelden bij een opvang naar keuze. Gemeenten hebben geen verplichting om opvang voor kinderen van 0-4 jaar te verzorgen.

Kinderopvangtoeslag

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hiervoor in sommige gevallen een tegemoetkoming (de kinderopvangtoeslag) aanvragen. Omdat de overheid de speciale wet hiervoor nog moet goedkeuren, krijgt u de kinderopvangtoeslag als voorschot. BOinK (de belangenvereniging kinderopvang) heeft een tool (app) gemaakt met uitleg over de kinderopvangtoeslag. Deze app is inmiddels ook in Oekraïens en Russisch beschikbaar: Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u mogelijk via de gemeente gratis peuteropvang krijgen. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij de gemeente Barneveld via oekraine@barneveld.nl

 • U mag als vluchteling uit Oekraïne in Nederland werken in loondienst. U moet hiervoor wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan niet meer een zogenoemde ‘tewerkstellingsvergunning’ nodig. U heeft dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Voorbeelden hiervan zijn recht op pauze, minimaal het minimumloon en een veilige werkplek. Voor meer informatie over werken kijkt u op rijksoverheid.nl
 • Let op: Als u gaat werken in Nederland, bent u verplicht om een zorgverzekering aan te vragen.

Vrijwilligerswerk

 • Als u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne valt, mag u vrijwilligerswerk doen in Nederland. U heeft dan geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u wilt werken moet een vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV.
 • Het doen van vrijwilligerswerk heeft geen gevolgen voor het leefgeld.
 • Voor 2022 mag de totale vrijwilligersvergoeding (inclusief reis- en onkosten) niet hoger zijn dan € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 2,75 per uur.
 • De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Per maand mag het bedrag niet hoger zijn dan € 180,- en per jaar mag het niet boven de € 1.800,- uitkomen. Voor meer informatie: Vrijwilligersvergoedingen - NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming

 • Oekraïense vluchtelingen hebben een aparte verblijfsstatus: ze vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
 • Let op: Oekraïners die al langdurig in Nederland zijn gelden andere regels. Zij zijn hier bijvoorbeeld op basis van een studie- of werkvergunning. Maar als hun vergunning verloopt, is het nu nog niet duidelijk of deze automatisch verlengd wordt. Mogelijk moeten zij ook een aanvraag doen voor tijdelijke bescherming. Meer informatie hierover volgt vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de IND.
 • Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden voor Oekraïners om aan het werk te gaan op: AWVN.nl

Regels zelfstandig ondernemen Oekraïners

 • Onder strenge voorwaarden kunnen vluchtelingen uit Oekraine werken als ondernemer. Ook een Oekraïense vluchteling moet zich hiervoor inschrijven bij de KVK. Meer informatie over een inschrijving in het KVK Handelsregister voor Oekraïense vluchtelingen vindt u op Oekraïense vluchteling inschrijven bij KVK.
 • Voor Oekraïners die willen werken als zzp'er moet wél een tewerkstellingsvergunning aangevraagd worden. Meer informatie en een link naar de aanvraag kunt u vinden op Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen (kvk.nl).

In Nederland is er huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Hiervoor gelden voorwaarden. Aanvragen gaat via de Belastingdienst

Als u in Nederland werkt, kunt u onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag aanvragen via SVB | Hoe vraagt u kinderbijslag aan | Kinderbijslag | SVB

Sinds 1 juli 2022 krijgen Oekraïense vluchtelingen medische zorg uit het basispakket vergoed. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. Zij krijgen de zorg via de ‘Regeling Medische zorg Ontheemden’ (RMO).

Naast de zorg uit het basispakket, wordt sommige andere zorg vergoed. Voorbeelden hiervan zijn een vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), een bril of gehoorapparaat. Het zorgpakket is gelijk aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Voor meer informatie over de RMO en vergoedingen, zie: Українська | Engels | Nederlands - Zorgverzekeringslijn.

Tandarts

Tandartsenpraktijk Nguyen organiseert de tandartsenzorg voor Oekraïners in de gemeente Barneveld. Deze praktijk verwijst door naar een praktijk waar u terecht kunt. Overleg altijd vooraf met de tandarts of en welke kosten er in rekening worden gebracht. Zie:Tandartsenpraktijk Nguyen

Geen zorgverzekering meer nodig

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland werken hoeven sinds 1 juli geen zorgverzekering meer af te sluiten. Mensen die al een zorgverzekering hebben afgesloten, ontvangen hierover een brief van hun verzekeraar.

Als u ergens naar toe wilt reizen, kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer. U moet het openbaar vervoer zelf betalen, vanuit het leefgeld dat u van de gemeente krijgt. 

De trein

U kunt met de trein van de Valleilijn vanaf 3 stations in Barneveld naar Amersfoort of Ede-Wageningen reizen. U kunt op de stations een kaartje kopen bij de kaartjesautomaten. Meer informatie: www.valleilijn.nl

Streekbus

De streekbus rijdt naar verschillende bestemmingen binnen en buiten de dorpen uit de gemeente. U kunt bij de buschauffeur een kaartje kopen. Meer informatie: www.rrreis.nl

Buurtbus Barneveld - Nijkerk

De buurtbus Barneveld-Nijkerk (lijn 509) rijdt tussen Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Leusden, Achterveld en Barneveld. De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 06.57 tot 18.53 uur een vaste route. De bus rijdt 12 keer van Nijkerk, via Hoevelaken en Leusden naar Barneveld. Op zaterdag rijdt de bus 08.57 tot 16.53 uur. Op zondag rijdt de buurtbus niet. Meer informatie: www.buurtbusbarneveldnijkerk.nl

ANWB Automaatje

Kunt u slecht lopen en is het openbaar vervoer of de taxi een probleem? Dan kunt gebruikmaken van ANWB AutoMaatje. Deze vrijwilligersservice regelt vervoer vlot en voordelig van deur tot deur. Zie: ANWB AutoMaatje - Welzijn Barneveld

U bent als Oekraïense vluchteling verzekerd voor schade die u per ongeluk veroorzaakt. Het kan gaan om schade aan spullen of aan een persoon. De verzekering heet een WA-verzekering: Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering. Als u in een gemeentelijke opvanglocatie woont, kunt u gebruik kunnen van de gemeentelijke WA-verzekering. Als u in het huis van iemand uit Barneveld woont, dan geldt voor u eerst de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin.

Heeft u schade veroorzaakt? En wilt u gebruik maken van deze verzekering? Laat het dan weten door een e-mail naar oekraine@barneveld.nl

Tijdelijk bezoek aan Oekraïne of ander Europees land

Gaat u tijdelijk op familiebezoek of met een andere reden naar een ander Europees land? En heeft u tijdelijke bescherming aangevraagd in Nederland? Dan kunt u geen aanspraak maken op bescherming, opvang of andere voorzieningen in een ander Europees land. 

Tijdelijk bezoek aan Nederland

Bent u of uw familielid op doorreis in Nederland of op familiebezoek? Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Op visite

In gemeentelijke opvanglocaties kunt u op visite gaan. Zorg wel dat u bekend bent met de bezoekersregels van de locatie. 

Overnachten

U kunt niet overnachten in gemeentelijke opvanglocaties. Als u gebruikmaakt van particuliere opvang, kunt u wel afspraken maken met het gastgezin. Een gastgezin is niet verplicht om familiebezoek op te vangen.

Opvang en leefgeld bij tijdelijk (familie) bezoek

U kunt bij tijdelijk (familie) bezoek aan Nederland geen gebruikmaken van opvang voor Oekraïense vluchtelingen en u hebt geen recht op leefgeld.

Vervoersmogelijkheden naar het buitenland

Mogelijkheden en tips voor vervoer naar het buitenland:

 • Plan uw reis ruim voor vertrek.
 • Reist u met de trein? Internationale treinen werken met gereserveerde stoelen. Bestel en betaal uw vervoersbewijs bij servicewinkels op internationale treinstations of via www.nsinternational.com.
 • U kunt ook reizen met internationale bussen (zoals Flixbus), het vliegtuig of met eigen vervoer.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van de reis en het hebben van een geldig vervoersbewijs in het geval u naar het buitenland reist.

Negatief reisadvies Oekraïne

Vanuit de Nederlandse overheid geldt een negatief reisadvies naar Oekraïne. Terugkeer naar Oekraïne is op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. 

Terug naar Oekraïne

Onderneem de volgende stappen als u blijvend terug wilt naar Oekraïne:

 1. Plan uw terugreis, uw route, eventuele verblijfplaatsen op de route en uw grensovergangen.
 2. Zorg dat u de goede documenten heeft. Reist u met het openbaar vervoer, dan moet u kaartjes kopen.
 3. Laat uw opvanglocatie of gastgezin weten dat u weg gaat.
 4. Heeft u kinderen die naar school gaan? Laat de school weten dat de kinderen niet meer komen.
 5. Schrijf u uit bij de basisadministratie van de gemeente en meld u ook af voor leefgeld.
  Zie: Vertrek naar buitenland doorgeven | Gemeente Barneveld

Ondersteuning bij terugkeer

Heeft u hulp nodig bij het permanent terugkeren naar Oekraïne? De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) geeft u hierover meer informatie. Ook in het Engels en Oekraïens. Verder kunt u via het contactformulier aangeven graag geholpen te worden bij de terugkeer naar Oekraïne. Zie Ondersteuning bij terugkeer | Dienst Terugkeer en Vertrek.

Bent u gevlucht uit Oekraïne en verblijft u bij een gastgezin in de gemeente Barneveld? U kunt met uw vragen terecht bij VluchtelingenWerk. Zij proberen u zo goed mogelijk te woord te staan of verwijzen u door naar de juiste partijen.

Bellen 

VluchtelingenWerk is 4 dagen per week bereikbaar:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • van 9.00 tot 16.00 uur
 • 0342-421889

Spreekuur

Ook kunt u het spreekuur bezoeken aan de Valkhof 56 in Barneveld. U kunt hier binnenlopen met uw vragen.

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • van 13.00 tot 16.00 uur

Maakt u liever eerst een afspraak?  Dat kan via: 0342-421889

Hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis is een WhatsApp-hulplijn gestart voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten.

 • De hulplijn is voor vragen over dagelijkse dingen waar een oplossing voor nodig is.
 • U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • U kunt ook via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 - 48 15 80 53.