Echtscheiding inschrijven

  • Eerst spreekt de rechtbank uw echtscheiding uit of wordt de overeenkomst van de beëindiging van uw partnerschap opgesteld.
  • Hierna moet de echtscheidingsbeschikking of overeenkomst worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Dit gebeurt in de gemeente waar u getrouwd bent of een partnerschapsregistratie bent aangegaan.
  • Uw advocaat stuurt de originele beschikking of overeenkomst per post naar de gemeente. 
  • Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.
  • Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap via een notaris moet dit binnen 3 maanden na ondertekening.

  • Als u getrouwd bent, dan moet u scheiden via de rechtbank.
  • Uw geregistreerd partnerschap kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen heeft.
  • Zijn er minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Als u getrouwd bent geweest of geregistreerd partner bent geweest kunt u digitaal doorgeven welke achternaam u wilt gebruiken. Ga naar gebruik achternaam veranderen

Lees welke gegevens van uw huwelijk en echtscheiding wij vastleggen en hoe lang we die gegevens bewaren: