Bouwplan en regenafvoer

Richtlijnen voor grondwater en afvoer regen, bij bouwprojecten zonder grote ontwikkelaar.

 • Vang regenwater op op eigen terrein.
 • Vermijd verharding.
 • Sluit de regenafvoer niet aan op de drukriolering.
 • Compenseer extra verharding met opvang regenwater op eigen perceel.
 • Gebruik geen uitlogend materiaal.
 • Houd rekening met het grondwaterpeil.
 • Het voortdurend onttrekken van grondwater is verboden.

Leg zo min mogelijk verharding aan. Als door uw plan het verhard oppervlak toeneemt, moet u zorgen voor waterberging op eigen terrein. Als u bebouwing of verharding laat verwijderen, en daarna weer bebouwt, geldt het nieuwe oppervlakte als verharding die u moet compenseren.

Kies voor halfverharding als u toch verharding laat aanleggen. U hoeft dan geen (extra) waterberging aan te leggen. Voor onverharde oppervlakten in uw plan hoeft u geen extra water berging aan te leggen.

 • Verhard oppervlak (regenwater zakt niet in de bodem):
  • bestrating, asfalt, dakoppervlak enz.
 • Onverhard of half verharding:
  • borders met beplanting of gras.
  • grasbetontegels
  • grind en granulaat
  • groendak

Eisen waterberging 

De eis voor waterberging op eigen perceel hangt af van het dorp waar u bouwt:

 • Barneveld, Voorthuizen, Zwartebroek, De Glind, Kootwijkerbroek, Terschuur, Harselaar: 30 mm per vierkante meter.
 • Kootwijk, Stroe, Garderen: 20 mm per vierkante meter.
  Deze eis is 10 mm minder, omdat door de bodemstructuur 10mm gelijk in de bodem zakt.

Eisen voor waterberging en oppervlakte verharding

Afhankelijk van de grootte van het oppervlakte gelden eisen voor waterberging:

 • Binnen de bebouwde kom met meer dan 1500 m2 verhard oppervlakte: 60 mm (eis van het waterschap).
 • Buiten de bebouwde kom meer dan 4000 m2 verhard oppervlakte: 60 mm (eis van het waterschap).
 • Bij minder verhard oppervlakte geldt de eis van de gemeente (20 mm of 30 mm)

Waterberging moet dus de capaciteit hebben van minimaal 20, 30 of 60 mm vermenigvuldigd met hoeveelheid verhard oppervlak.

Voorbeeldberekening

Er wordt een bedrijfspand van 190m2 gesloopt in Voorthuizen. Er wordt een nieuw bedrijfspand van 200m2 verhard oppervlak gebouwd.

De waterbergingseis voor wat minimaal op eigen perceel geborgen moet worden:
200m2 verhard oppervlak, met  waterbergingseis van 30 mm (norm voor Voorthuizen):
30 x 200m2 = 6000 liter : 1000 = 6 m3 regenwater

Manieren om regenwater te bergen zijn:

 • Wadi of rain garden
 • Infiltratiekratten of grindkoffer
 • Bergingsvijver
 • Verlaging in de tuin (wateropvang hiervoor berekenen)
 • Regenwater opvangen voor hergebruik voor wc en wasmachine.
 • Regenton

Bij uitlogende materialen komen milieuverontreinigende stoffen vrij door de regen. Hierbij kunnen deze schadelijke stoffen in het oppervlaktewater en grondwater terecht komen.  

Duurzaamheid en waterkwaliteit zijn belangrijk. Het advies is daarom om geen  uitlogende bouwmaterialen te gebruiken. Dus geen zink, koper, lood en PAK-houdende materialen. Er zijn genoeg andere milieuvriendelijke alternatieven met vergelijkbare uitstraling, gebruiksgemak, onderhoud en levensduur.

Voorkom grondwateroverlast in bijvoorbeeld de kruipruimte en kelder. Zorg voor voldoende ruimte tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het vloerpeil. Als het grondwater te hoog staat, is het ophogen van (een deel van) het perceel raadzaam. Schakel hiervoor een adviseur in.

Het structureel onttrekken van grondwater (bijvoorbeeld door drainage) is verboden.