Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

 • Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).
 • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf.
 • De gemeente maakt een taxatieverslag.
 • U kunt in 8 termijnen betalen via een automatische incasso.
 • De gemeente verstuurt eind februari de WOZ-beschikking en aanslag. Via de post of via de Berichtenbox Mijn Overheid.

 • De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde die een pand heeft op 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).
 • Hiervoor gebruiken we de verkoopprijzen van vergelijkbare panden die rond 1 januari het jaar daarvoor zijn verkocht. 
 • Hierbij wordt een verrekening gemaakt met de toestand die het heeft op 1 januari van het lopende jaar (toestandsdatum).
 • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf.
 • In het taxatieverslag staat hoe de waarde van uw pand of grond is bepaald.
 • U kunt het taxatieverslag opvragen.
 • De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de hoogte van de OZB, de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait.

Video: 'Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?'

Er is een animatievideo die laat zien:

 1. hoe de WOZ-waarde wordt bepaald;
 2. hoe uzelf de WOZ-waarde kunt controleren;
 3. dat de Waarderingskamer toezicht houdt.

Bekijk de video Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde?

Verschillende delen OZB

De OZB bestaat uit verschillende delen:

 • Eigenarenbelasting: belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt.
 • Gebruikersbelasting: belasting die iedere gebruiker van een niet-woning betaalt.

Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting.

Tarieven OZB  

De OZB wordt berekend op basis van een percentage van de waarde. 

 • Eigenarenbelasting: 0,0744 % (woningen)
 • Eigenarenbelasting: 0,2080 % (niet-woningen)
 • Gebruikersbelasting: 0,1641% (niet-woningen

Voorbeeld berekening OZB woning

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe u zélf het bedrag aan OZB kunt berekenen.

 • Stel, u heeft een woning, met een waarde van € 300.000,-.
 • U betaalt dan € 300.000,- gedeeld door 100, vermenigvuldigd met 0,0744 = € 223,20

 • We bepalen het tarief aan de hand van de waardeverhouding tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte.
 • Als de waarde van de woning meer dan 70% van de totale WOZ-waarde bedraagt, dan passen we het tarief voor woningen toe.
 • Is de waarde van het woongedeelte minder dan 70% van de totale WOZ-waarde, dan geldt het tarief voor de niet-woningen.
 • Als een bedrijfspand in aanmerking komt voor het niet-woningen tarief, houden we rekening met de afschaffing van de onroerendezaakbelasting gebruikersdeel voor het woongedeelte. 
  Voorbeeld: De waarde van een pand is € 500.000,-. De waarde van het bedrijfsgedeelte is € 300.000,- en de waarde van het woongedeelte is € 200.000,-. Over de waarde van het woongedeelte € 200.000,- rekenen wij geen onroerendezaakbelasting gebruikersdeel.

De berekening ziet er dan als volgt uit:

 • Eigenarenbelasting: € 500.000,-: 100 x 0,2080 = € 1.040,00
 • Gebruikersbelasting: € 300.000,-:100 x 0,1641 = € 492,30
 • Totaal betaalt u: € 1.532,30

Was uw woning of pand op 1 januari van dit jaar nog in aanbouw? U betaalt dan OZB over de waarde op 1 januari 2024 van:

 • de grond;
 • het deel van het pand dat klaar is. Dit is het 'percentage gereed van de bouw'. De taxateur van de gemeente bepaalt dit percentage.

Is uw nieuwbouwwoning in de loop van 2023 opgeleverd? Dan geldt voor de OZB de waarde van de afgebouwde woning en niet meer van een woning in aanbouw. De gemeente kijkt hiervoor onder meer naar verkoopprijzen (van 1 januari 2023) van vergelijkbare nieuwbouwwoningen. U betaalt belasting voor de waarde die uw afgebouwde woning op 1 januari 2023 zou hebben gehad. 

 • Een huurder betaalt geen OZB. 
 • Toch informeert de gemeente de huurder van een sociale huurwoning over de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet van de gemeente. 
 • De WOZ-waarde heeft invloed op de huurprijs van een woning. Neem voor meer informatie contact op met uw verhuurder.

 • Als u uw onroerende zaak in de loop van het jaar verkoopt, krijgt u geen geld terug van de gemeente.
 • Bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting gewoonlijk met de nieuwe eigenaar.

 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem contact met ons op via belastingen@barneveld.nl of  140342.
 • Dit kan duidelijkheid geven. Als het nodig is komt de taxateur van de gemeente uw pand bekijken. Als uit onderzoek blijkt dat de waarde niet klopt, passen we dit direct aan.
 • Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u formeel bezwaar maken.
 • Bezwaar maken is altijd gratis en u kunt het zelf.
 • Let op: Laat u een bedrijf (no-cure-no-pay) of een makelaar 'gratis' voor u bezwaar maken? Deze bedrijven/makelaars zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaalt.  Ze brengen namelijk hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente in rekening. In het filmpje hieronder kunt u zien hoe dat zit.
Waarom zelf WOZ-bezwaar maken (filmpje)

Wilt u weten hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw woning heeft bepaald? Dit staat in het taxatieverslag WOZ.

Wilt u inzicht krijgen in de wijze waarop de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) voor woningen en niet-woningen in de gemeente Barneveld tot stand zijn gekomen? Dit leest u in het verantwoordingsdocument.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor onroerendezaakbelasting, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Heffingen- en invorderingsadministratie’.