Uitwerkingsverzoek aanvragen

 • U heeft een positieve beoordeling op een vooronderzoek ontvangen en wilt uw plan nu verder laten beoordelen.
 • Tijdens het uitwerkingsverzoek beoordelen we samen met verschillende adviseurs de haalbaarheid van uw plan. Ook bepalen we de voorwaarden waaraan uw plan moet voldoen.
 • De kosten voor het in behandeling nemen van een uitwerkingsverzoek zijn € 5.112,-. Hiervoor ontvangt u een nota wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen.
 • Vraag uw uitwerkingsverzoek per e-mail aan via ROdigitaal@barneveld.nl.
   

Heeft u nog geen vooronderzoek voor uw plan doorlopen? Vraag dit dan eerst aan op de pagina Vooronderzoek aanvragen vóórdat u een uitwerkingsverzoek indient.

 • U vraagt een uitwerkingsverzoek aan. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Het is niet altijd mogelijk om uw verzoek direct in behandeling te kunnen nemen. Zodra uw verzoek in behandeling wordt genomen, krijgt u hiervan bericht.
 • Verschillende adviseurs beoordelen samen uw plan en brengen advies uit. De gemeente toetst of uw plan haalbaar zou kunnen zijn
 • Meestal moet u extra gegevens aanleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ecologisch onderzoek, een landschappelijk inpassingsplan en een participatieverslag.
 • U ontvangt een schriftelijk overzicht met alle voorwaarden en aanvullingen die nodig zijn.
 • Wanneer u alle aanvullingen compleet heeft, stuurt u deze naar de gemeente zodat deze beoordeeld kunnen worden.
 • Zodra uw plan compleet en positief beoordeeld is, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Hierin geven wij ook advies over de formele vervolgstappen. Bijvoorbeeld over een omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan en hoe u deze aanvraagt.
 • Het uitwerkingsverzoek wordt vervolgens afgesloten. Hierbij is geen formeel besluit genomen over uw plan door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Dit zal bij de formele procedure plaatsvinden.
 • Na de afronding van het uitwerkingsverzoek kunt u een formele procedure aanvragen of alsnog besluiten om te stoppen.

Met de komst van de Omgevingswet is de wet- en regelgeving voor planologische procedures veranderd. Ook onze eigen werkwijze en processen zijn aangepast. Het eerdere ‘principeverzoek’ is nu vervangen door een ‘uitwerkingsverzoek’. Een uitwerkingsverzoek is inhoudelijk grotendeels hetzelfde als een principeverzoek, maar het college van burgemeester en wethouders neemt geen principebesluit meer.

Een uitwerkingsverzoek is een vervolg op een vooronderzoek. Tijdens het uitwerkingsverzoek worden de verschillende ruimtelijke aspecten verder getoetst om de haalbaarheid en voorwaarden te bepalen. Dit doen we onder andere aan de ‘Omgevingstafel’. Aan deze tafel zitten verschillende adviseurs, zoals een landschapsadviseur, stedenbouwkundige en verkeerskundige. Als aanvrager kunt u, samen met uw adviseur, hierbij aanwezig zijn en meepraten over uw plan. Voor participatie kunnen omwonenden of andere belanghebbenden ook aanwezig zijn. Op deze manier kunnen de verschillende reacties gehoord en gebruikt worden bij de beoordeling van het plan. Dit bespaart tijd en maakt het proces transparant.

 • Voor het in behandeling nemen van het uitwerkingsverzoek betaalt u € 5.112,-. Hiervoor ontvangt u een nota wanneer het verzoek in behandeling wordt genomen.
 • De kosten van het uitwerkingsverzoek worden later verrekend met de kosten van de formele procedure.
 • Tijdens het uitwerkingsverzoek wordt een kostenoverzicht opgesteld om u een inschatting te geven van de kosten van de totale procedure. De definitieve kosten worden bepaald tijdens de formele procedure.

Om een uitwerkingsverzoek goed in behandeling te kunnen nemen, adviseren wij u om met de volgende punten rekening te houden:

 • De door u aangeleverde documenten, zoals tekeningen of onderzoeken, kunnen bij de formele vervolgprocedure gepubliceerd worden. Die documenten moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat u geen persoonsgegevens in de documenten opneemt.
 • Wilt u een verzoek namens iemand anders indienen? Dan moet u bij de aanvraag een machtiging van deze persoon of instelling meesturen. Als u al gemachtigd was bij het vooronderzoek, dan hoeft u niet opnieuw de machtiging mee te sturen.