Vooronderzoek aanvragen

 • U wilt schriftelijk advies over uw plan, bijvoorbeeld omdat het niet past binnen de bouw- of gebruiksregels van het omgevingsplan.
 • Tijdens het vooronderzoek maakt de gemeente of de omgevingsdienst een inschatting van de mogelijkheden voor uw plan.
 • In het advies staan aandachtspunten, mogelijke bezwaren en vervolgstappen.
 • De kosten van een vooronderzoek zijn € 416,- of € 710,-. De kosten zijn afhankelijk van hoe complex uw plan is.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vooronderzoek aanvragen Inloggen met DigiD Vooronderzoek aanvragen (DigiD)

 • U vraagt een vooronderzoek aan. Uw aanvraag wordt door de gemeente of de Omgevingsdienst de Vallei beoordeeld en afgehandeld. Dit is afhankelijk van de inhoud van uw plan.
 • Als uw plan voor de omgevingsdienst is, dan sturen wij uw vooronderzoek naar hen door. Zij worden dan uw aanspreekpunt.
 • Verschillende adviseurs beoordelen samen uw plan en brengen een advies uit. De gemeente toetst of uw plan wenselijk is en haalbaar zou kunnen zijn. Daarbij controleren wij bijvoorbeeld of uw plan past in onze omgevingsvisie.
 • De uitkomst van het vooronderzoek kan zijn 'positief', 'positief mits aangepast' of 'negatief'.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie met de uitkomst en aandachtspunten. Hierin staat ook een advies over het vervolgtraject voor uw plan.
 • Hierna kunt u stoppen, een uitwerkingsverzoek of een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

 • U kunt uw plan op afspraak bespreken bij de balie van het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
 • U kunt online een afspraak inplannen of bellen naar 14 0342.
 • Bij het servicepunt kunnen ze u informeren over de geldende wet- en regelgeving. Ook kunnen zij vertellen of het verstandig is om een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan te vragen.
Maak afspraak met balie