Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

  • Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).
  • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf.
  • De gemeente maakt een taxatieverslag.
  • U kunt in 8 termijnen betalen via een automatische incasso.
  • De gemeente verstuurt eind februari de WOZ-beschikking en aanslag. Via de post of via de Berichtenbox Mijn Overheid