Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  • Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).
  • Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf.
  • De gemeente maakt een taxatieverslag.
  • Het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso.
  • Rond 28 februari ontvangt u de WOZ-beschikking en aanslag voor dit jaar.
Automatische incasso Taxatieverslag opvragen