Plan dat niet binnen omgevingsplan past

 • U wilt bouwen of verbouwen, of een gebouw of grond anders gebruiken. Maar uw plan past niet binnen het omgevingsplan.
 • In het omgevingsplan staan bestemmingsplannen, lokale verordeningen en regels over bouwen en milieu.
 • Als de gemeente mee wil werken aan uw plan, begint ze een planologische procedure. In deze vervolgstap beoordeelt de gemeente of het plan aan het beleid en de regels voldoet.
 • De regels verschillen per project of plan. Voor het buitengebied gelden bijvoorbeeld andere regels dan binnen de dorpskern.

De gemeente beoordeelt uw plan aan beleid en regels. De vragen die de gemeente altijd stelt bij uw plan zijn:

 1. Heeft u alle informatie aangeleverd die nodig is?
 2. Past het plan bij het beleid van provincie en gemeente? Bijvoorbeeld het beleid voor functieveranderingen. Dit geldt bijvoorbeeld als de bestemming verandert van agrarisch bedrijf naar wonen.
 3. Is de ruimtelijke kwaliteit van het plan goed?
  • Het geplande project of gebouw moet goed in de omgeving passen. Dit noemen we ‘een goede omgevingskwaliteit’.
  • De omgeving moet erop vooruit gaat. Dit noemen we ‘ruimtelijke kwaliteitswinst’. 
 4. Worden waardevolle bomen zoveel mogelijk gespaard?
 5. Bij bouw binnen de bebouwde kom: komen er hagen op de grenzen van het stuk grond?
 6. Bij bouw in het buitengebied of aan de rand van de bebouwde kom: past het plan bij het type landschap? Zie: Inrichtingsplan en type landschap
 7. Is er genoeg parkeergelegenheid op eigen grond? Zie: Nota Parkeernormen.
 8. Is er goed rekening gehouden met de opvang van water? Zie: Bouwplan en regenafvoer.

Als er in uw plan aandacht is voor duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit, vergroot dat de kans op een goede beoordeling.

Duurzaam

Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld:

 • Is er goede isolatie?
 • Is er een duurzame warmtebron?
 • Zijn er zonnepanelen?
 • Wordt er gebouwd met duurzame materialen?

Zie: Homepage | Duurzaam Barneveld

Natuur

Draagt uw plan bij aan de natuur? Kunnen we het plan natuurinclusief noemen? Bij het natuurinclusief bouwen gaat het bijvoorbeeld om de volgende zaken:

 • De leefomstandigheden van diersoorten die in of om gebouwen leven verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.
 • Er komt meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving.

Ook in een bedrijfsomgeving kan er rekening met de natuur gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van nestkasten en het aanleggen van geveltuintjes.

Zie: Natuurinclusief bouwen | Duurzaam Barneveld.

Klimaat

Houdt het plan rekening met klimaatverandering? Vragen hierbij:

 • Is het perceel voorbereid op hoosbuien? Is er voldoende opvang van water (waterberging), bijvoorbeeld met infiltratiekratten, wadi’s, etc.
 • Is er zo min mogelijk verharding?
 • Laat de verharding op het terrein water door? Of is er een groendak?
 • Komt er groen wat in de zomer zorgt voor schaduw?
 • Zie: Bouwplan en regenafvoer.

 • Een nieuw gebouw of een project moet goed in de omgeving passen. Dan heeft het een ‘goede omgevingskwaliteit’.
 • De omgeving moet er door het plan op vooruit gaat. Dit noemen we ‘ruimtelijke kwaliteitswinst’. 
 • Ruimtelijke kwaliteit gaat om goede omgevingskwaliteit en ruimtelijke kwaliteitswinst.

Voorbeelden van goede ruimtelijke kwaliteit

Terrasoverkapping van een horecagelegenheid

Door de glazen pui kunnen bezoekers droog en uit de wind zitten. En het glas geeft het geheel een open uitstraling.

Boerenerf Esvelderbeekzone

Dit is een groep woningen aan een gezamenlijk erf. Er is hier veel groen. De grootte van de bebouwing past goed bij de omgeving. De grote kappen verwijzen naar de boerderijen van het type hallenhuis. Dit type hoort bij deze regio.

Hoekwoning De Burgt

Een traditionele bakstenen woning die met oog voor detail is ontworpen, met een mooie overstek, veel zijramen en een asymmetrische kap. De in hoogte verspringende haag zorgt voor een mooi totaalbeeld. Bovendien is de haag goed voor mens en dier.

De Enk

Op deze plek wonen mensen in een groene omgeving met weinig autoverkeer. Er is veel ruimte voor ontmoeten en spelen. De openbare groene ruimte is zo ingericht dat het piekbuien en droogte op kan vangen. Er is rekening gehouden met klimaatverandering. De woningen zien er eersteklas uit. Dit komt door hun onderlinge verschillen en het ontwerp met vele mooie details.

Vrijstaande woning Holzenbosch

Deze woning is speciaal voor deze plek ontworpen. De woning straalt kwaliteit uit. Het is uniek en past goed bij de omgeving.

 1. U vraagt eerst een vooronderzoek aan. Tijdens het vooronderzoek maakt de gemeente of de omgevingsdienst een inschatting van de mogelijkheden voor uw plan.
 2. Nadat het vooronderzoek is afgehandeld, kunt u een uitgewerkt plan indienen. In dat plan staat informatie over de onderwerpen waarop de gemeente uw aanvraag beoordeelt. Het plan dat u indient is een 'uitwerkingsverzoek'. Hieraan zijn kosten verbonden.
 3. De gemeente beoordeelt uw plan.
 4. Vervolgens ontvangt u een brief waarin we vragen om aanvullingen. We geven aan welke gegevens we nog nodig hebben. Bijvoorbeeld welke aanpassingen u moet doen of welke gegevens of onderzoeken u moet aanleveren.
 5. U dient het (aangepaste) plan in met alle gevraagde gegevens en onderzoeksrapporten.
 6. De gemeente beoordeelt de aanvullende stukken en beantwoordt uw uitwerkingsverzoek met een beoordelingsbrief. Hierbij ontvangt u ook een kostenoverzicht voor de vervolgprocedure.
 7. U vraagt een omgevingsvergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit of u vraagt een wijziging van het omgevingsplan aan.

 • Voor een uitwerkingsverzoek en een planologische procedure betaalt u kosten. 
  • De kosten voor het uitwerkingsverzoek zijn een vast bedrag per aanvraag. De rekening krijgt u na het indienen van het uitwerkingsverzoek. Zie voor meer informatie de pagina Uitwerkingsverzoek aanvragen.
  • De kosten voor de planologische procedure verschillen per aanvraag. De berekening hiervan is bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang van het plan en het type procedure dat nodig is.
  • Bij de uitkomst van het uitwerkingsverzoek ontvangt u een begroting voor de planologische procedure. In 2022 waren de kosten ongeveer € 4.000 tot € 30.000. U krijgt de rekening voordat wij de planologische procedure starten.
 • Alle kosten staan in de tarieventabel van de Legesverordening 2024.