Evenementenvergunning aanvragen

 • Als u een evenement organiseert, moet u een vergunning aanvragen.
 • Kleine evenementen op maandag tot en met zaterdag kunnen mogelijk volstaan met een melding.
 • Als u verkeersregelaars inzet, alcohol wilt schenken of een tent voor meer dan 150 personen neerzet, moet u altijd een evenementenvergunning aanvragen.
 • Er is een uitzondering. Als u een tent plaatst voor een besloten activiteit, is het genoeg dat u een melding plaatsen tent doet.
 • Voor sommige evenementen moet u ook de formulieren veiligheidsplan en/of een ontheffing van de Alcoholwet aanvragen. Dit hangt af van uw antwoorden bij het aanvragen van een evenementenvergunning.
 • Let op! Gebruik alleen het aanvraagformulier hieronder. Aanvragen met het pdf-formulier van vóór 2023 kunnen we niet meer in behandeling nemen.
Inloggen met DigiD Evenementenvergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Evenementenvergunning ondernemer

Aan het eind van het online aanvraagformulier evenementenvergunning wordt u gevraagd een aantal documenten toe te voegen. Tijdens het invullen ziet u welke documenten dit in uw situatie zijn. U kunt het formulier alleen insturen als u de verplichte bijlagen meestuurt.

Altijd meesturen:

 • Een op schaal gemaakte situatietekening (schaal 1:1000), met daarop alle objecten zoals tenten, tappunten, bak- en braadinrichting, gasflessen etc.
 • Programma van activiteiten en/of omschrijving van het evenement

Meesturen als van toepassing:

 • Plattegrond met overzicht van de route
 • Plaatst u een tent? Voeg dan een op schaal gemaakte plattegrond(en) (schaal 1:100) van de tent(en)/objecten met daarin getekend:
  • De draairichting van deuren van nooduit- en ingangen
  • Stoelen plan(alle meubilair zoals marktkramen, stoelen, mobiele toiletten, garderobe, kassa, tafels, stoelen, tappunten, etc.) tevens dient u hiervan de afmetingen aan te geven
  • Maataanduiding van de ruimte(n), tent(en) en/of podi(um)(a)
  • Vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm
  • Vrije doorgangsbreedte van de gangpaden/vluchtwegen in cm
  • Blusmiddelen met daarbij aangegeven type en gewicht/hoeveelheid van de blusstof zoals
   • bijvoorbeeld:
    • blusdeken
    • 6 liter sproeischuimblusser
    • 6 kilo koolzuursneeuw
    • 6 kilo poederblusser
    • brandslanghaspel van 20 meter
  • Aangeven op welke wijze de nood- en uitgangsdeuren geopend kunnen worden bv. panieksluiting(P), draaiknop(K), schuif(S) etc. (een afsluitbaar slot in vluchtwegen is niet toegestaan)
  • Noodverlichtingsarmaturen; lichtopbrengst 1 lux op vloer
  • Transparantverlichtingsarmaturen; maximaal 50 cm boven deur
  • Aantal toe te laten personen
  • Eventuele wanden, obstakels en versieringen
  • Constructietekeningen
 • Situatietekening locatie kampeerterrein
 • Situatietekening locatie verkeersregelaars
 • Aanvraagformulier voor een ontheffing art. 35 Alcoholwet
 • Bewijsstuk kennis en inzicht in sociale hygiëne (bijv. verklaring Svh Onderwijscentrum)
 • Aanvraagformulier Kansspel
 • Veiligheidsplan en indien nodig een calamiteitenplan

 • Als organisator bent u verantwoordelijk voor de veiligheid bij het evenement.
 • Bij grote aandachts- en risico evenementen moet u een veiligheidsplan opstellen.
 • Het veiligheidsplan legt u ter goedkeuring voor aan de gemeente en hulpdiensten.
 • Het veiligheidsplan voorziet in de maatregelen die u neemt om incidenten te voorkomen en welke maatregelen u neemt als er een incident plaatsvindt.
 • Bij complexe evenementen kan u gevraagd worden om ook een mobiliteitsplan en/of gezondheidsplan op te nemen.
 • Het uiteindelijk goedgekeurde veiligheidsplan maakt onderdeel uit van de voorwaarden waaronder uw evenement kan plaatsvinden.
 • Lees onze toelichting voor het opstellen van een veiligheidsplan. Dit helpt u om deze te schrijven.  

Een ontheffing ex. art 35 Alcoholwet maakt het mogelijk om bij uw evenement tijdelijk zwak alcoholische dranken te schenken. Het is niet toegestaan om alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar. Bij de aanvraag van de evenementenvergunning moet u de volgende documenten toevoegen:

 • Een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier ontheffing ex art. 35 Alcoholwet
 • Kopie legitimatie leidinggevende
 • Verklaring sociale hygiëne

Per 1 januari 2024 is wegwerpplastic op evenementen verboden. Ook papieren bekers zijn verboden, omdat daar ook plastic in zit. Het gebruik van glas en blik mocht al langer niet op evenementen.

Wat u wel kunt gebruiken zijn duurzame bekers en eetbakjes, die u weer inneemt en schoonmaakt voor hergebruik. Meer informatie en alternatieven voor wegwerpplastic vindt u op Minderwegwerpplastic.nl.

Bij vragen of voor informatie kunt u contact opnemen met de Evenementenmanager via 14 0342

Voor meer informatie kunt u het handboek Evenementen en veiligheid naslaan. Let op: de werkwijze en regels kunnen afwijken van de Barneveldse werkwijze en regelgeving.

De Brandweer, GHOR en GGD van VGGM adviseren de gemeente over deze aanvraag. Lees meer over evenementenadvisering van de VGGM.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor het aanvragen van een evenementenvergunning, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Evenementenvergunning’.