Klein kansspel of bingo melden

  • Alleen een bestuurslid van een Nederlandse vereniging kan een klein kansspel/bingo melden.
  • De vereniging moet minimaal 3 jaar bestaan.
  • De vereniging moet een duidelijk omschreven doel dienen. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn.
  • U meldt het kansspel/bingo minimaal 14 dagen van tevoren. Bij de melding moet u de statuten en de prijzenlijst meesturen.
  • Er geldt een (maximale) waarde van prijzen toegestaan per serie/set.
  • Uiterlijk 1 week na het kansspel/de bingo stuurt u het formulier Rekening en verantwoording in. U ontvangt dit formulier na uw melding.
Inloggen met DigiD Klein kansspel of bingo melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Klein kansspel / bingo melden ondernemer

Op de website van de Kansspelautoriteit vindt u de voorwaarden voor een klein kansspel of bingo. In deze voorwaarden staat ook de maximale prijzenwaarde (per serie/set). 

Ga naar de voorwaarden en prijzenwaarde

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor het melden van een klein kansspel of bingo, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Evenementenvergunning’.