Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Barneveld bestaat uit 31 leden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. 

Uitslag verkiezing gemeenteraad 19 maart 2014

Coalitieakkoord 2014-2018