Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Barneveld bestaat uit 31 leden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. 

Coalitieakkoord 2014-2018