Contact met de raad

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergaderingen? Neem dan contact op met de griffier of de raadsondersteuners.

Vergaderingen

De raad en de raadscommissies vergaderen regelmatig. Bekijk op de kalender wanneer de volgende vergadering is.

Het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie, Pro’98 en CDA