Invloed op de gemeenteraad

 • U kunt op verschillende manieren ervoor zorgen dat de gemeenteraad u hoort.
 • De gemeenteraad kan het volgende voor u doen:
  • Luisteren naar uw idee of probleem en ermee aan de slag gaan.
  • Opdracht geven aan het college van B&W om uw idee uit te werken of uw probleem te onderzoeken.
  • U in verbinding brengen met andere organisaties en initiatieven.

 • U kunt met een e-mail een brief naar alle raadsleden sturen. Mail hiervoor naar: griffie@barneveld.nl.
 • Een brief aan de gemeenteraad  is openbaar. De brief wordt digitaal gepubliceerd op de website van de raadsvergadering, bij de  ingekomen stukken. Wilt u niet dat uw brief openbaar wordt? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
 • U kunt ook een e-mail sturen aan een deel van de raadsleden of fracties. De contactgegevens vindt u bij samenstelling gemeenteraad.
 • Als u liever een brief stuurt, kan dat ook. Het adres is: Gemeenteraad Barneveld, Postbus 63, 3770AB Barneveld.

U kunt een afspraak maken  om aan te schuiven bij een fractievergadering. De fracties vergaderen in de regel op de maandagavond vóór commissie- en raadsvergaderingen. De contactgegevens vindt u bij samenstelling raad. Neem bij voorkeur contact op met de fractiesecretaris of fractievoorzitter.

De raadsleden gaan graag met u in gesprek. Ook kunt u op een ander moment afspreken, buiten de fractievergaderingen.

Soms kan het prettig zijn om gewoon met elkaar aan tafel te zitten en het onderwerp te bespreken. Daarvoor is het raadstafelgesprek. Een raadstafelgesprek is wel openbaar, maar zonder webcast en zonder de formele vergadersetting. U voert het gesprek met de leden van de verschillende fracties.

Het initiatief voor zo’n gesprek kan uitgaan van de gemeenteraad en u kunt er zelf ook om vragen. Neem voor een raadstafelgesprek contact op met de raadsgriffie.

Vindt u het belangrijk dat de raad zich verdiept in een bepaald onderwerp? Dan kunt u het initiatief nemen voor een themabijeenkomst met de raad. Hierbij kunnen deskundigen worden uitgenodigd.

De gemeenteraad komt graag naar u toe. Dan kunt u uw plannen met bijvoorbeeld uw bedrijf of vereniging laten zien. 

Een petitie is een manier om publiekelijk aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp en om hierover een boodschap met steun van zoveel mogelijk anderen over te brengen. Er zijn meerdere websites waarop u eenvoudig een petitie kunt starten. Neem voor het aanbieden van de petitie aan de raad contact op met de griffier.

Heeft u zelf een goed voorstel? En wilt u dat de gemeenteraad hierover spreekt? De gemeente Barneveld biedt inwoners de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen.

Spelregels

 • de indiener(s) en ondersteuners van een burgerinitiatief moet(en) minstens 16 jaar oud zijn
 • het voorstel vermeldt duidelijk om welk onderwerp het gaat
 • het voorstel vermeldt duidelijk wat er volgens u moet gebeuren
 • bij het voorstel zit een lijst met handtekeningen van minstens 200 personen die het voorstel ondersteunen

Uitzonderingen

U kunt geen burgerinitiatief indienen in de volgende gevallen.

 • Bij lopende inspraak-, bezwaar- of klachtenprocedures.
 • Onderwerpen waar de gemeente geen bevoegdheid heeft.
 • Een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur.
 • Een vraag, klacht of onderwerp waarover onlangs de gemeenteraad onlangs een besluit heeft genomen. Of een onderwerp waarover op dit moment wordt gesproken.

Hulp bij uw voorstel

De griffier van de gemeente Barneveld helpt u graag. U kunt, voordat u het voorstel indient, met de griffier overleggen over de mogelijkheden. Ook met vragen over het burgerinitiatief kunt u bij de griffier terecht.