Invloed op de gemeenteraad

  • U kunt op verschillende manieren ervoor zorgen dat de gemeenteraad u hoort.
  • De gemeenteraad kan het volgende voor u doen:
    • Luisteren naar uw idee of probleem en ermee aan de slag gaan.
    • Opdracht geven aan het college van B&W om uw idee uit te werken of uw probleem te onderzoeken.
    • U in verbinding brengen met andere organisaties en initiatieven.