Raadstafelgesprek coffeeshopbeleid

6 december, 19.30 uur, gemeentehuis Barneveld

Op verzoek van de fractie van PRO’98 houdt de raad op woensdag 6 december een raadstafelgesprek over het onderwerp coffeeshopbeleid.

Pro ’98 is van mening dat huidige coffeeshopbeleid van de gemeente Barneveld is verouderd. 'Het past niet meer bij deze tijd, waarbij het gebruik van cannabis en wiet, algemeen geaccepteerd is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een coffeeshop juist kan bijdragen aan de veiligheid in de samenleving. Ten eerste omdat er sneller gehandhaafd kan worden, ten tweede omdat het taboe doorbroken wordt. Dit heeft als gevolg dat het zichtbaarder is wanneer er hulpverlening nodig is.'

Doel van deze raadstafel is om goed geïnformeerd te worden. Zodat de raadsleden die aan het gesprek deelnemen, de nieuwe inzichten kunnen meenemen in de discussie over het huidige beleid en de mogelijke totstandkoming van nieuw beleid.

Een raadstafel is een informele vorm voor een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden. Voor dit raadstafelgesprek worden diverse belanghebbenden, betrokkenen en deskundigen uitgenodigd.

Aanmelden voor deelname

Het gesprek is openbaar, maar het wordt niet uitgezonden via de webcast. Als u wilt deelnemen aan het gesprek, kunt u zich aanmelden via griffie@barneveld.nl voor vrijdag 1 december. Graag bij aanmelding uw telefoonnummer vermelden waarop u bereikbaar bent.