Nieuw raadslid Ingrid Lether

In de raadsvergadering van 25 oktober is mevrouw Ingrid Lether benoemd als gemeenteraadslid van de fractie Lokaal Belang.

Ingrid Lether vervult de vacature die is ontstaan doordat Jan Willem van den Born zijn raadslidmaatschap heeft opgezegd. Zij was hiervoor al actief als raadscommissielid.