Marlies Bongers voorgedragen als griffier

De werkgeverscommissie van de gemeente Barneveld, bestaande uit de 7 fractievoorzitters en geadviseerd door burgemeester Jacco van der Tak, gemeentesecretaris Wabe Wieringa en plaatsvervangend griffier Janneke Hooijer, heeft mevrouw Marlies Bongers (53) geselecteerd als nieuwe griffier van de gemeente. 

De positie van griffier is vacant geworden na het vertrek van de vorige griffier, de heer Iede Bakker. Na diens vertrek was mevrouw Bongers al interim griffier. Na een zorgvuldig selectietraject draagt de werkgeverscommissie Marlies Bongers voor. Zij zal in de eerstvolgende raadsvergadering (op 7 februari 2024) door de raad worden aangewezen. 

Bongers heeft ervaring als bestuurskundig onderzoeker voor gemeentelijke opdrachtgevers en als strategisch adviseur in het openbaar bestuur. De laatste 13 jaar was zij werkzaam bij gemeente Amersfoort als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. In die periode was ze tweemaal waarnemend griffier. 

Jan Top, voorzitter van de werkgeverscommissie: “We hebben Marlies tijdens haar interim periode en ook tijdens het selectietraject leren kennen als iemand die de griffierstaken stevig op orde heeft. Daarnaast is zij een mensenmens.” Een griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de controlerende en kaderstellende bevoegdheden. Tevens is de griffier leidinggevende van het griffieteam, dat in onze gemeente naast de griffier uit 5 medewerkers bestaat. De griffier fungeert in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. Top: “Marlies heeft de nodige ideeën om de gemeenteraad nog meer in zijn kracht te zetten in het geheel van het bestuurlijk proces. We zien uit naar de verdere samenwerking.” 

Burgemeester Van der Tak: “Fijn dat de griffie nu weer compleet is en onze gemeenteraad zo optimaal kan ondersteunen bij het belangrijke werk voor onze inwoners.”