Griffier Iede Bakker neemt afscheid van Barneveld

Griffier Iede Bakker

De Barneveldse raadsgriffier Iede Bakker gaat per 1 augustus 2023 aan de slag als senior juridisch adviseur bij de Kiesraad. Dat betekent dat de gemeenteraad van Barneveld op zoek moet naar een nieuwe griffier.

Iede Bakker vervult deze rol sinds 1 februari 2018. “Ik kon toen meteen meedraaien in de verkiezingen en dat heb ik vorig jaar weer mee mogen maken. Dan leer je een groot deel van de raadsleden ook meteen goed kennen. Het is altijd een spannende en enerverende periode, ook voor een griffier.”  Bakker kwam als griffier uit Werkendam, waar hij ook had gewerkt met Jan Luteijn, die daar toen wethouder was en die tot begin dit jaar waarnemend burgemeester in Barneveld is geweest. “Bij de overstap naar Barneveld heb ik aangegeven dat ik na een jaar of vijf, zes me verder zou beraden op mijn loopbaan. De procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, die ik als adviseur van de raad heb begeleid, was wat dat betreft een hoogtepunt. Dat was een mooi proces, iets wat je niet vaak meemaakt in je loopbaan. Daarna ben ik me elders gaan oriënteren.”

Jan Top, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Wij gunnen Iede Bakker deze nieuwe uitdaging van harte en we wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe baan. Hij heeft veel betekend voor ons in de afgelopen periode. Toen Bakker kwam, was de raad op zoek naar een betere verbinding met de inwoners en daar heeft hij duidelijk actie in ondernomen. Zo introduceerde hij de raadstafelgesprekken. Die zijn minder formeel dan de commissievergaderingen en daardoor ook een goede voorbereiding daarop. Ook heeft hij de ’Gast van de raad’ geïntroduceerd om inwoners een kijkje te laten nemen in de raad zelf. Verder gebeurde de ondersteuning van de raad in het verleden meer versnipperd, inmiddels staat er een griffieteam. We kunnen van daaruit op zoek naar een nieuwe griffier en dat proces zullen we op korte termijn opstarten.”

Een raadsgriffier is vooral de ondersteuner van de raad en van individuele raadsleden. Bakker: “De hoeveelheid informatie die op raadsleden afkomt is enorm en wordt zeker niet minder. Samen met het griffieteam heb ik gezocht naar manieren om het raadswerk efficiënter en effectiever te maken. Een voorbeeld daarvan is het werken met raadsrapporteurs, dat zijn raadsleden die zich in een onderwerp verdiepen en dan daarover advies uitbrengen aan de raad. Dat hebben we nu bijvoorbeeld bij de gemeenschappelijke regelingen zoals Regio Foodvalley en de Omgevingsdienst.”

Hoewel er talloze vaste punten zijn in een jaar en zelfs in de vierjaarlijkse cyclus van de raad, is eigenlijk geen dag hetzelfde. Bakker: “Er gebeuren altijd onverwachte zaken. Soms groot, zoals de coronacrisis waardoor we opeens digitaal moesten vergaderen en hoe bereik je dan de inwoners goed? Soms kleinere zaken die toch heel belangrijk zijn, zoals het te woord staan van insprekers in de commissie. De gemeente Barneveld is wat dat betreft in alle opzichten een dynamische gemeente waar heel veel gebeurt en waar veel mondige mensen wonen. Dat is altijd een leuke uitdaging, zeker als je ook nog mondige raadsleden hebt. Ik zal de mensen en de sfeer van Barneveld dan ook zeker missen, maar wat ik hier heb geleerd neem ik mee naar mijn volgende uitdaging bij de Kiesraad.”