Bezwaar maken tegen een besluit

  • U heeft een gemeentelijk besluit ontvangen.
  • Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.
  • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit.
  • U kunt online een bezwaar indienen of intrekken met DigiD of eHerkenning.
  • Let op! Bezwaar tegen een belastingaanslag regelt u in het belastingloket.
Bezwaar indienen via DigiD Bezwaar indienen Bezwaar intrekken via DigiD Bezwaar intrekken

Hieronder leest u meer over de (vervolg)stappen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Meer informatie over het bezwaar op een belastingaanslag, leest u bij Bezwaar maken tegen belastingaanslag.