Bezwaar maken tegen een besluit

  • U heeft een gemeentelijk besluit of belastingaanslag ontvangen.
  • Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.
  • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit/aanslag.
  • Het vervolg van een bezwaar op een besluit verschilt van die van een belastingaanslag.
Bezwaar belastingaanslag Bezwaar overige besluiten (DigiD) Bezwaar indienen (eHerkenning)

Hieronder leest u meer over de (vervolg)stappen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Meer informatie over het bezwaar op een belastingaanslag, leest u bij Bezwaar maken tegen belastingaanslag.