Aanbestedingen

  • U bent ondernemer en u wilt zakendoen met de gemeente.
  • Per segment en bedrag zijn er verschillende regels en procedures.
  • Soms moet u zichzelf inschrijven, soms benaderen wij zelf bedrijven.
  • Zorg  dat we uw bedrijf kennen en dat u weet wat er in de gemeente speelt.
  • Hoe actueler en passender uw aanbod hoe groter uw kansen.

Meedingen naar een opdracht

De gemeente zet op meerdere manieren opdrachten in de markt. Dit is afhankelijk van het segment en het bedrag van de opdracht.

Scroll de tabel om meer te zien
Drempelbedragen segment Werken
Drempelbedrag Soort aanbesteding
0 tot € 150.000,- Enkelvoudig onderhandse aanbesteding
€ 150.000,- tot € 1.500.000,- Meervoudig onderhandse aanbesteding
€ 1.500.000,- tot € 5.350.000 Nationale aanbesteding openbaar of niet-openbaar
€ 5.350.000 en hoger Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar
Scroll de tabel om meer te zien
Drempelbedragen segment Leveringen
Bedrag Soort aanbesteding  
0 tot € 50.000,- Enkelvoudig onderhandse aanbesteding  
€ 50.000,- tot € 214.000,- Meervoudig onderhandse aanbesteding  
€ 214.000,- en hoger Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar  
Scroll de tabel om meer te zien
Drempelbedragen segment Diensten
Bedrag Soort aanbesteding  
0 tot € 50.000,- Enkelvoudig onderhandse aanbesteding  
€ 50.000,- tot € 214.000,- Meervoudig onderhandse aanbesteding  
€ 214.000,- en hoger Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar  
Scroll de tabel om meer te zien
Drempelbedragen segment Sociale, specifieke diensten
Bedrag Soort aanbesteding  
0 tot € 50.000,- Enkelvoudig onderhandse aanbesteding  
€ 50.000,- tot € 750.000,- Meervoudig onderhandse aanbesteding  
€ 750.000,- en hoger Europese aanbesteding openbaar of niet-openbaar  

Onderhandse opdrachten

Bij onderhandse opdrachten nodigt de gemeente één of meer leveranciers uit om een offerte te doen. U vergroot uw kansen door te zorgen dat we u kennen.

Onderhandse opdrachten Bouw- grond-, weg- en waterbouw- of cultuurtechnisch bedrijven

Bouw- grond-, weg- en waterbouw- of cultuurtechnisch bedrijven kunnen zich inschrijven op een lijst met leveranciers (groslijst). De gemeente gebruikt deze lijst bij de selectie van leveranciers. Hoe beter de prestatie in het verleden, hoe groter de kans uitgenodigd te worden voor een volgende opdracht. Om op een groslijst te komen moet u zelf actie ondernemen.

Onderhandse opdrachten andere bedrijven

Vertegenwoordigt u een ander bedrijf dan een bouw, grond-, weg- en waterbouw en cultuurtechnisch bedrijf?

  • Mail uw bedrijfsinformatie naar inkoop@barneveld.nl. Beschrijf hierin uw specialisme, ervaring en geleverde prestaties.
  • Team inkoop stuurt uw gegevens door binnen de gemeente.

Nationaal en internationaal aanbesteden

Nationale en internationale aanbestedingen staan op TenderNed. Inschrijven kan via www.tenderned.nl.

Vergroot uw kansen

De gemeente zoekt altijd naar de beste producten en diensten. Daarbij houden we rekening met maatschappelijke en politieke wensen.

Hoe duidelijker u zichzelf neerzet hoe groter uw kans op een opdracht. Ook vergroot u kansen door aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en onderwerpen die spelen bij de gemeente.

Weet waar u aan moet voldoen

Alle contracten die de gemeente afsluit moeten voldoen aan het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van de gemeente Barneveld.

Dit zijn meestal de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Barneveld.

Bij IT projecten gelden speciale voorwaarden. Deze staan in de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT (Gibit).

Lees het volledige proces en regels in het inkoopbeleid.

Volg projecten en ontwikkelingen

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft staat in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken. Zie begrotingscyclus.

Grote lijnen staan in het coalitieakkoord 2018-2022.