De Barneveldse vlag

Over Barneveld

Windenergie

Energie uit zon en wind

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over opwekken van duurzame energie. Barneveld doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley. 

Regionale energie strategie (RES)