Urgentie voor woonruimte

 • Een urgentie voor woonruimte wordt alleen bij hoge uitzondering gegeven.
 • Met een urgentieverklaring krijgt u niet direct woonruimte. Het kan maanden duren voor u woonruimte krijgt aangeboden.
 • Voor een woonurgentie gelden strenge voorwaarden.
 • Alleen als u voldoet aan de voorwaarden, heeft het zin om een aanvraag in te dienen.
 • Voldoet u aan de voorwaarden, maak dan een belafspraak. 
 • U wordt dan gebeld door een gespreksvoerder. 
 • Als u daarna een aanvraag indient, betaalt u € 78. Dit geld krijgt u niet terug als uw aanvraag wordt afgewezen.
Maak belafspraak

Als u voor urgentie in aanmerking wilt komen, moet u aan enkele basisvoorwaarden voldoen:

 • U bent ouder dan 18 jaar. 
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. 
 • U woont minimaal 2 jaar in de gemeente Barneveld of heeft daarmee een binding.
 • Uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens voor huurtoeslag. Voor meer informatie over deze inkomensgrens, zie: Hoeveel inkomen mag ik hebben voor huurtoeslag? (belastingdienst.nl)
 • U zoekt actief naar woonruimte en staat ingeschreven bij Huiswaarts. Op de website van Huiswaarts kunt u reageren op (sociale) huurwoningen. Zie: Huiswaarts.nu

Aanvullende voorwaarden

 • U zit in een acute noodsituatie en daarom is het noodzakelijk dat u binnen een half jaar verhuist.
 • De situatie is ontstaan in de gemeente Barneveld.  
 • De situatie is ontstaan buiten uw schuld.
 • U kon de situatie niet aan zien komen of u kon niet op tijd iets doen om de acute woonsituatie te voorkomen.
 • U kunt de situatie niet op eigen kracht oplossen.
 • U kunt laten zien dat u er zelf alles aan hebt gedaan om een oplossing te vinden.

Daarnaast gelden per situatie voorwaarden, die staan in de huisvestingsverordening Barneveld. Zie hiervoor het kopje 'Regelgeving', verderop op deze pagina.

Bij beëindiging van uw relatie wordt geen urgentie verleend. Soms kan een uitzondering gemaakt worden, als geldt:

 • U bent minimaal 2 jaar getrouwd of woont minimaal 2 jaar samen.
 • U heeft de zorg voor minimaal 1 minderjarig kind dat bij u staat ingeschreven.
 • U kunt geen aanspraak maken op de huidige woonruimte.
 • U heeft de huidige woonruimte niet vrijwillig verlaten. 

Benodigde documenten

U kunt in deze situatie pas een aanvraag indienen als u een document heeft waaruit blijkt dat uw relatie is beëindigd:

 • Bij echtscheiding: het ondertekende echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank;
 • In andere gevallen:
  • een ondertekende overeenkomst tot beëindiging van het partnerschap
  • of een ondertekende overeenkomst tot beëindiging van de samenlevingsovereenkomst
  • of een vaststellingovereenkomst

In alle gevallen geldt dat u een ondertekend ouderschapsplan moet hebben.

Gesprek over woonsituatie

Wij praten eerst met u over uw woonsituatie. Vervolgens bespreekt een team met verschillende specialisten uw situatie. U mag hierbij aanwezig zijn, als u dat wilt. U krijgt daarna advies of u in aanmerking kunt komen voor urgentie.

Urgentieaanvraag indienen

U krijgt binnen 8 weken een brief met ons besluit: toewijzing of afwijzing. Als een advies van een (externe) medische deskundige nodig is, kan de behandeling van uw aanvraag langer duren. De gemeente neemt dit advies mee in de beoordeling van uw aanvraag, maar kan hier van afwijken.

Ondersteuning bij uw aanvraag

U kunt een beroep doen op cliëntondersteuning van MEE voor het doen van uw aanvraag. Deze ondersteuning is gratis.

De gemeente bepaalt welke woonruimte past bij uw situatie. Met een urgentieverklaring krijgt u zo snel mogelijk passende woonruimte aangeboden door Woningstichting Barneveld. Toch kan dit maanden duren. Wanneer u deze woonruimte weigert, vervalt uw urgentieverklaring.

Let op: als u een urgentieverklaring heeft en uw omstandigheden wijzigen, kan de verklaring worden ingetrokken. Informeer de gemeente wanneer er iets in uw situatie wijzigt.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor een urgentieverklaring, kunt u lezen in het Privacyregister.

Zie Uw gegevens en Urgentieverklaring.