Collectieve zorgverzekering afsluiten

  • De premie is lager door een korting (6% op basispakket en 9% op aanvullende verzekering) en een bijdrage van de gemeente.
  • U woont in gemeente Barneveld.
  • U ontvangt een bijstandsuitkering of uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm.
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt de premie verrekend met uw uitkering.
  • Het inkomen van eventuele inwonende kinderen telt niet mee.  Alleen dat van u en van een inwonende partner.
  • Uw vermogen telt niet mee.
  • U sluit de verzekering af bij Menzis via www.gezondverzekerd.nl
Ga naar de website gezondverzekerd.nl

Ook vanaf 2020 verzekerd via Menzis

De collectieve zorgverzekering voor minima via zorgverzekeraar Menzis blijft bestaan. Er verandert dus niets voor verzekerden. Voor 2020 kan een collectieve zorgverzekering worden afgesloten.