Taalstage aanbieden

  • U kunt als werkgever een stageplek aanbieden voor iemand om de Nederlandse taal te leren.
  • De taalstagiair werkt mee in uw bedrijf en maakt kennis met de Nederlandse werkcultuur.
  • De stagiair wordt gestimuleerd om Nederlands te begrijpen en te spreken.
  • Een taalstage duurt maximaal 6 maanden, minimaal 1 dagdeel per week.
  • U ontvangt een vergoeding. Per stageplek van 12 uur (of meer) per week is dat € 1000,- voor 6 maanden. 
  • De gemeente neemt contact met u op wanneer er een geschikte kandidaat is.

Stappenplan

Contact opnemen met de gemeente

U belt naar de gemeente, 14 0342. U krijgt uitleg over de taalstage. Als u een taalstageplek aan wilt bieden, vult u een aanmeldformulier in.

Taalstagiair

Als er iemand is die geschikt lijkt voor uw taalstageplek, wordt deze aan u voorgesteld. Bij dit gesprek is ook uw contactpersoon (gespreksvoerder) van de gemeente aanwezig. Na het kennismakingsgesprek besluit u of de stagiair kan beginnen.

Overeenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Tussentijds verslag

Na 3 maanden komt de contactpersoon van de gemeente op bezoek. Deze gespreksvoerder vult samen met u en de stagiair een tussentijdse evaluatie in. 

Eindverslag

Na 6 maanden komt de contactpersoon weer op bezoek bij uw bedrijf. Samen met u en de stagiair vult de contactpersoon het eindverslag in. 

Verlenging

Misschien is een verlenging van de taalstage met 6 maanden wenselijk. De contactpersoon van de gemeente overlegt dat dan met u.

Download het aanmeldformulier (pdf, 239 KB)

Vergoeding

Stageplek van minimaal 12 uur per week

Per stageplek ontvangt een werkgever een vergoeding van € 1000,-.  We gaan daarbij uit van een stageplek van minimaal 12 uur per week. De eerste € 500,- ontvangt u na het inleveren van het verslag over de eerste 3 maanden. De tweede € 500,- ontvangt u na het inleveren van het eindverslag. 

Stageplek van minder dan 12 uur per week

Voor een stageplek van minder dan 12 uur, krijgt u een lagere vergoeding. Bij 6 uur is dat bijvoorbeeld 6/12 van bovengenoemde bedragen.