Kinderopvang starten of wijzigen

  • Als u kinderopvang wilt starten, stuurt u een aanvraag naar de gemeente.
  • Als u gastouder wilt worden, vraagt het gastouderbureau dit voor u aan bij de gemeente.
  • Als u voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang schrijft de gemeente uw kinderopvangorganisatie in bij het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Wijzigingen geeft u door aan de gemeente.
  • Ingevulde aanvraagformulieren en wijzigingen stuurt u naar info@barneveld.nl
  • Aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren staan op de website van de Rijksoverheid: het starten of wijzigen van kinderopvang.

Als u een aanvraagformulier opstuurt, krijgt u daarna een rekening thuisgestuurd. 

  • Voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dag-of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau is dat € 1560.
  • Voor het bieden van gastouderopvang is dat € 208.

De kosten zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit staat in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang. De bedragen staan in de legesverordening 2024 

Voor wijzigingen hoeft u niet te betalen.

Hoe wij met uw gegevens omgaan bij het starten of wijzigen van een kinderopvang, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en kinderopvang.