Taalstage aanbieden

 • Werkgevers kunnen een stageplek aanbieden voor mensen met een taalachterstand.
 • Stagiairs gaan actief aan de slag in een werkomgeving en maken kennis met Nederlandse werkcultuur.
 • Stagiairs worden uitgedaagd, gestimuleerd en begeleid bij hun taalontwikkeling.
 • Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor een taalstageplek.
 • Taalstage duurt maximaal 6 maanden.
 • Per stageplek van minimaal 12 uur ontvangt een werkgever € 1000 subsidie.
 • Gemeente matcht uw aanbod voor een stageplek met de leerdoelen van de deelnemers.
Download het aanmeldformulier (pdf, 239 KB)

 1. U vult het aanmeldformulier in en e-mailt dit naar info@barneveld.nl.
 2. De gemeente matcht uw aanbod met de kandidaten. Als er een match is, dan wordt de kandidaat aan u voorgesteld. Na het kennismakingsgesprek besluit u of de kandidaat kan starten.
 3. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.
 4. Na 3 maanden vult u samen met de stagiair een voorgangsrapportage in. U stemt dit af met uw contactpersoon bij de gemeente.
 5. Na 6 maanden vult u samen met de stagiair een eindrapportage in. U adviseert samen met uw contactpersoon over een mogelijk vervolg.
 6. De gemeente besluit hoe verder te gaan. Mocht een verlenging van 6 maanden binnen uw organisatie gewenst zijn, dan overleggen we met u.

Per stageplek ontvangt een werkgever een vergoeding van € 1000.  We gaan daarbij uit van een stageplek van minimaal 12 uur per week. De eerste € 500 ontvangt u na het inleveren van de voortgangsrapportage. De tweede € 500 ontvangt u na het inleveren van de eindrapportage.