Klacht over behandeling door gemeente en privacy

  • Als u niet goed bent behandeld of u mist informatie die u is beloofd.
  • Door medewerkers, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.
  • Of u heeft een klacht over privacy omdat wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens ten onrechte verwerken.
  • Bel dan eerst T 14 0342 of stuur een mail naar info@barneveld.nl
  • We hopen er samen uit te komen.
  • Een formele klacht dient u in via een brief.
  • Wij nodigen u hierna vaak uit voor een gesprek.