Participatie

Rekening houden met elkaar

Gaat u bouwen, verbouwen, iets aanleggen of kappen? Of heeft u andere plannen die van invloed zijn op de omgeving? Dan bent u ervoor verantwoordelijk dat de mensen die ermee te maken krijgen er in een vroeg stadium bij betrokken zijn. Zo krijgt uw plan steun in de buurt en sluit het beter aan bij de omgeving.

Volgens de Omgevingswet zorgt degene met een plan ervoor dat het plan wordt besproken met de betrokkenen en dat het plan rekening houdt met hun belangen. Voor sommige plannen geldt de zogenaamde participatieplicht. Dan is het verplicht belanghebbenden te betrekken en een participatieverslag toe te voegen bij een aanvraag voor een vergunning.

Hoe betrekt u de omgeving bij uw plannen? Zie voor tips de Handleiding Participatie. (pdf, 3 MB) Goede voorbeelden van participatie vindt u in de Inspiratiegids.  (pdf, 4 MB)

Is er een plan in uw omgeving en wilt u daarover graag meepraten? Neem dan contact op met de initiatiefnemer. Is de aanvraag al ingediend en vindt u dat u niet of onvoldoende betrokken bent? Neem dan contact op met de gemeente en laat uw bezwaren horen.

Participatie