Overlijden aangeven

 • Een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven.
 • Dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
 • De begrafenisondernemer doet aangifte.
 • U krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap.
 • Begrafenisondernemers ontvangen na digitale aangifte binnen 3 werkdagen de overlijdensakte en het verlof per post.
 • Een kopie van de overlijdensakte kost € 16,60.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Overlijden aangeven (uitvaartondernemer)

 • U doet digitaal aangifte en logt in met e-Herkenning en. U rekent af via iDeal.
 • U ontvangt het verlof en het uittreksel via de mail. De originele documenten stuurt de gemeente binnen 3 werkdagen per post toe.
 • U stuurt de originele doktersverklaring zo snel mogelijk naar de gemeente. Adres: Gemeente Barneveld, Burgerlijke stand, Postbus 63, 3770 AB Barneveld.
 • Het is niet mogelijk om de aangifte van overlijden via e-mail of post te doen.

 • de gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • de gemeente meldt het overlijden aan overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst

 • U wilt uw overleden naaste vervoeren naar het buitenland.
 • De douane vraagt om documenten voor dit vervoer.
 • U vraagt deze documenten aan de gemeente. Bel hiervoor 14 0342 of mail info@barneveld.nl.
 • U neemt het bewijs van de doodsoorzaak mee (verklaring van arts of lijkschouwer of verklaring officier van justitie).
 • U krijgt een verlof tot begraving of cremeren (voor vervoer binnen de Benelux) of laissez-passer (voor vervoer buiten de Benelux).
 • Wanneer u aanvullend nog een kopie overlijdensakte wenst, kost dit € 16,60.