Tiny houses

 • Een tiny house is een woning met maximaal 50 vierkante meter bruto vloeroppervlak.
 • De woning is bedoeld voor 1 of 2 personen.
 • Het is meestal een vrijstaande woning
 • Een tiny house kan zowel tijdelijk als blijvend (permanent) ergens staan.
 • De gemeente Barneveld staat positief tegenover tiny houses. Dit staat in de Woonvisie gemeente Barneveld 2021-2025 .

 • Een tiny house kan als een blijvende woning gebouwd worden (’permanente situatie’). Ook kan het een tijdelijke woning zijn. Een tijdelijk tiny house moet na het aflopen van de vergunning weer verwijderd worden. Voor allebei is altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen nodig.
 • Het bouwen van een huis moet passen binnen het omgevingsplan. Wanneer de plannen voor een nieuw tiny house niet binnen het omgevingsplan passen, dan is er wellicht een (tijdelijke) omgevingsvergunning mogelijk om af te wijken van het omgevingsplan. Het kan ook zijn dat een wijziging van het omgevingsplan nodig is.

U kunt uw plan op hoofdlijnen voorbespreken met de gemeente. Maak hiervoor online een afspraak of bel naar 14 0342. De gemeente kan met u kijken wat er volgens het huidige omgevingsplan mag. Ook kan de gemeente meedenken over mogelijkheden om uw plan verder te brengen.

Maak afspraak met de balie

Als het tiny house niet in het omgevingsplan past

Mag er volgens het huidige omgevingsplan op een bepaalde plek geen tiny house komen? Maar wilt u weten of deze plek hier toch geschikt voor zou kunnen zijn? Dan kunt u hiervoor een vooronderzoek indienen. U geeft hierbij aan waar de tiny house zou komen en of deze voor blijvend of tijdelijk gebruik is. De gemeente beoordeelt dan uw plan op de wenselijkheid en de verwachte haalbaarheid. Daarbij wordt aangegeven welke vervolgstappen u kunt zetten.
Zie: Vooronderzoek indienen.

 • Voor het buitengebied gelden de regels van het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016. Volgens die regels geldt het volgende. Als er een woning wordt gebouwd in het buitengebied, moet ook bebouwing worden gesloopt. Het gaat hierbij voormalig agrarische bebouwing. Dit maakt dat plannen voor tiny houses in het buitengebied meestal duur.
 • In 2024 wordt een aanpassing van dit functieveranderingsbeleid verwacht. Mogelijk wordt het dan gemakkelijker om tiny houses in het buitengebied te bouwen.
 • De gemeente Barneveld heeft op dit moment geen specifiek beleid voor tiny houses. Bij een plan met tiny houses wordt er vooral gekeken naar wat passend is voor de specifieke locatie en het specifieke plan. Dit wordt per plan bekeken en beoordeeld.

 • Tiny houses worden vooral door particuliere partijen ontwikkeld. Voor meer informatie over projecten van tiny houses kunt u het beste terecht bij die partijen.
 • Wanneer de gemeente Barneveld zelf tiny houses op de markt brengt, laat ze dat  bijvoorbeeld via de krant en de gemeentewebsite weten. Ook vindt u daar dan informatie over inschrijven voor koop.
 • De gemeente Barneveld heeft geen grond voor u beschikbaar om een tiny house op te plaatsen. Als u zelf grond voor een tiny house heeft, dan kunt u voor die plek een vooronderzoek aanvragen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op.