Huisnummer aanvragen

 • Elke woning, recreatieobject en bedrijfspand moet een adres hebben.
 • Als hiervoor een vergunning is verleend, ontvangt de aanvrager van de vergunning het toegekende huisnummer.
 • Als hiervoor geen vergunning is verleend, vraagt u het huisnummer zelf aan.
 • U kunt ook vragen een huisnummer te wijzigen of in te trekken.
Inloggen met DigiD Huisnummer aanvragen of wijzigen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Huisnummer aanvragen of wijzigen

Heeft u verbouwplannen en wilt u weten of een vergunning nodig is? Doe dan een vergunningcheck op het OLO (Omgevings Loket Online). Wanneer u een woning, kantoor of bedrijfsruimte splitst, heeft u meestal een vergunning nodig. Als de vergunning wordt toegewezen, ontvangt u ook een huisnummer.

Zie ook: Omgevingsdienst de Vallei.

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen vindt u de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. 

Niet ieder pand krijgt zomaar een huisnummer. Het moet gaan om een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Voor het pand gelden de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang. Denk bijvoorbeeld aan een trappenhuis, een portiek of een galerij.
 • Een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan.
 • Het object kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd.
 • Afhankelijk van het gebruiksdoel moet het object voorzieningen hebben zoals een badkamer, een toilet en een keuken.

Als u een aanvraag doet voor een huisnummer, controleert de gemeente of

 • de woonruimte zelfstandig is,
 • de woonruimte voldoet aan het bouwbesluit,
 • de eigenaar van het pand een omgevingsvergunning nodig heeft.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kent de gemeente het huisnummer of de huisnummerwijziging toe. 

Een huisnummer is een formeel nummer voor een pand. Het is geen toestemming om in een pand te wonen. Als u (of iemand anders) niet legaal in het pand woont, verandert dat niet door een huisnummer.