Boom kappen of grondig snoeien

 • Voor het kappen van een boom heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
 • Dit geldt ook voor zeer drastisch snoeien. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.
 • De kosten voor het aanvragen van een kapvergunning zijn €109,-. Deze kosten betaalt u ook als de vergunning geweigerd wordt.
 • Wanneer u bomen wilt kappen die buiten de bebouwingscontour houtkap staan, gelden er andere regels.
 • Tip: informeer uw buren om narigheid te voorkomen.
 • Houd rekening met het broedseizoen en de verblijfplaatsen van dieren, zoals vogelnesten.
Omgevingsvergunning checken en aanvragen

Onderstaande gegevens heeft u nodig bij uw online aanvraag:

 • het soort boom of de soorten bomen
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen
 • of u een nieuwe boom wilt planten

Bij het kappen van bomen moet u altijd rekening houden met beschermde dieren en hun verblijfplaatsen. Dieren en nesten kunnen in of rondom de boom aanwezig zijn, zoals vogels, marterachtigen en vleermuizen. De kapwerkzaamheden mogen niet ten koste gaan van deze soorten. Wanneer u buiten het broedseizoen (ongeveer 15 maart tot 15 juli) kapt, voorkomt u vaak dat broedende vogels verstoord worden. Maar er zijn ook nesten die het hele jaar door beschermd moeten worden, zoals de nesten van roeken en huismussen. Via BeSI (Beschermde SoortenIndicator) kunt u een indicatie krijgen van de beschermde soorten op uw locatie. BeSI bepaalt welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en welke effect kappen of snoeien kan hebben op deze soorten. U krijgt ook een advies hoe u rekening met deze soorten kunt houden. Het kan nodig zijn om voorafgaand aan de werkzaamheden een ecologisch onderzoek uit te voeren of aanvullende maatregelen te nemen. BESI vindt u op de website van Bij12.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen of omgevingsvergunning aanvragen. U moet dan mogelijk aangeven of de boom of beplanting binnen of buiten de 'bebouwingscontour houtkap' staat. De bebouwingscontour houtkap is een gebied waarbinnen de gemeente regels kan stellen aan het kappen van bomen. Dit gebied is vaak hetzelfde als de bebouwde kom, maar dat hoeft niet. De grenzen van de bebouwingscontour staan op de kaart Bebouwingscontour Houtkap.